Frank E Ring

frimerker og postkort som kultur og hobby

Dagens tilskudd til biblioteket - og oppdatert mankoliste

Nordisk Frimærkeblad 1892 og 1893, innbundet i perfekt stand, dumpet ned i postkassen i dag. Artig, da dette er forløperen for Nordisk Filatelistisk Tidsskrift. Mankolisten kortes ned, nå mangler jeg bare 1894, 1895, 1900 og 1901. Og kanskje en ny, komplett, av 1896-årgaangen. I den jeg har mangler nr. 1 og 3.

Visninger: 566

Svar på dette

Svar til denne diskusjonen


Digitalarkivet til  Frank E Ring har noen årganger av Nordisk Frimerkeblad, men
kopiene somer på web: http://www.frankering.org/digitalarkivet/
er litt dårlige når det vedrører 2 annonseringer som vedrører Frimerkehandler  Waldemar Birger Bøgh
Dvs  Årgang 1886 - No. 1 , siden 5,   
       Årgang 1887 - No. 13, siden 4

Kunne De bistå meg med en kopi ( skann ) av disse ?

Vennlig hilsen
Øyangen

Beklager, men her kan jeg nok ikke hjelpe deg. Det Nordisk Frimærkeblad du nevner ble utgitt av G.O.Ulleberg fra juli 1886 til mai 1889. Selv om dette var norsk og utgitt av samme person er det neppe korrekt å se på det som en forløper til NFT, i og med at det ble nedlagt i 1889.

Ulleberg tok opp igjen tidsskriftet under navnet Nordisk Frimærkeblad - Ny Række i januar 1892 og ga dette ut i 1892 og 1893 etter, som han selv skriver: "Erkjendelsen av savnet af et Blad i vort eget Sprog og et Fagblad paa nært Hold samt efter Opfordring af en Flerhed af de betydeligste Frimærkesamlere, paabegyndes med dette Nummer en ny Udgave af "Nordisk Frimærkeblad". Fra januar 1894 gikk Nordisk Frimærkeblad sammen med det svenske Tidning för Frimärksamlare og dannet Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, som utgir sitt første nummer i januar 1894.

Da jeg i mitt første innlegg sier at Nordisk Frimærkeblad fra 1892 er forløperen til Nordisk Filatelistisk Tidsskrift er dette en sannhet med visse modifikajsoner. Sett fra norsk side er det korrekt, men vi må ikke glemme det svenske Tidning för Frimärksamlare som også danner opptakten her. Det svenske tidsskriftet startet allerede i med prøvenummer i desember 1886 og kom deretter ut med 12 nummer i året fram til og med 1891 og deretter 10 nummer årlig i 1892 og 1893, før det gikk inn i NFT.

Opplysninger omkring dette og andre tidsskrifter fra de tidlige tider finnes bl.a. i NFT for 1903, nr. 2 side 18 og 19. Der er og informasjon om tidlige danske, svenske og finske tidsskrifter. I Danmark ble Nordisk Frimerke Tidende utgitt så tidlig som i 1868, i Sverige er det ovennevnte tidsskriftet fra 1886 det første og i Finland kom Finska Filatelisten ut i 1894. Ellers ute i verden var det kommet tidsskridter tidligere, jeg har f.eks. selv 5 årganger av det engelske The Stamp Collector Magazine (1863 til 1867). Ganske artig å lese om norske skillingsmerker fra våpenutgaven 1863/67 bli meldt som nyheter.

Om det er interesse for det kan jeg gjerne skrive mer rundt tidsskrifter i gamle dager, men det får være nok for i dag.

Jeg sier takk for interessant informasjon, og JA TAKK, skriv gjerne om tidsskrifter i gamle dager.
Gammel informasjon gir objektene " et liv" ut ifra den tidsalderen de er skrevet.
Men originale gamle tidsskrifter selges ikke så ofte, men innholdet er interessant. Om De har noen artikler, så gjerne skriv om det også, slik at  en kan få frem tidsånden fra skribentene. 


Jeg etterkommer gjerne denne oppfordringen. Tråden ligger vel i feil forum, men jeg synes det blir galt å splitte dette nå.

Henimot slutten av 1893 dukker et nytt tidsskrift opp på arenaen, Aalesunds Frimærkeblad. Det ble gitt ut 3 nummer i perioden 25. oktober 1893 til 25. januar 1894 i følge artikkelforfatteren i Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, nr. 3 1903 (Dr. jur. Otto Rommel, Leipzig - lurer på om her kan være en forbindelse til en senere tysk ørkenkriger?). Forfatteren har disse 3 numre, men har aldri sett bladet noen steder i Skandinavia. Utgiver av de første 2 nummere av AaF var Knud Chr. Bolstad, mens nr. 3 ble utgitt av Lauritz Math. Holm.

I desembernummeret av Nordisk Frimærkeblad for 1893 (siste nummer av dette tidsskriftet) har G.O. Ulleberg en anmeldelse av Aalesunds Frimærkeblad. Ulleberg opplyser at Aalesunds Frimærkeblad er organ for Aalesunds Philatelistklub. Han er ikke nådig i sin karakteristikk av bladet (de gamle filatelister la sjelden fingrene imellom når de uttalte seg). Han skriver bl.a.:

"Af dette mærkelige Blad har Redaktionen faaet sig tilsendt 1. Aargang No. 2 for Torsdag 30. Novbr. 1893. Vi kalder Bladet mærkeligt, da det er vanskeligt at afgjøre, om man her staar overfor et alvorligt ment journalistisk Forsøg eller simpelthen en Parodi. For den første Antagelse taler Mængden af Avertissementer, der indtager de siste tre af Bladets fire Sider, medens den første side, Texten, virker ligefrem parodisk. Vi har ikke den Ære at kjende Redaktøren, men skulde anbefale ham enten selv at gjennomgaa er Kursus i norsk Stil eller at lade Artiklerne før Trykningen gjennemse af en flink Skolegut i 6. Middelklasse.....

....Vi tror ikke at Filateliens Sag fremmes ved den Slags umodne Produkter, og man maa vel selv i en mindre By som Aalesund kunne forlange, at en offentligt udgivet Avis skrives i et Sprog, der i alle Fald holder sig de simpleste gramatikalske Regler efterrettelig."

Aalesund Frimærkeblad er satt som det 3. tidsskriftet som utgis på norsk, etter Nordisk Frimærkeblad og Nordisk Frimærkeblad - Ny række, se ovenfor.

Som nummer 4 nevner Rommel så Nordisk Filatelistisk Tidsskrift. Dette var jo et fellesforetagende for Norge, Sverige og Danmark. 1. gang utgitt i januar 1894 og utgis fortsatt, men fra 1958 som et rent klubbtidsskrift for Københavns Philatelist Klub. Tidsskriftet er internasjonalt anerkjent på grunn av sin høye standard.

Nok for i dag.

Innspurten fra Rommels artikkel i NFT 1903.

Nummer 5 i rekken av norske tidsskrifter han nevner er Filatelisten, utgitt av Martin Ludv. Holm, Aalesund. Tidsskriftet danner fortsettelsen på Aalesunds Frimærkeblad og kom med 2 nummer i perioden 10. mai til 18. juni 1894. Det skal etter sigende også finnes et nummer 3. Rommel sier han har nummer 1, men at bladet for øvrig ikke finnes i noen forenings bilbliotek eller hos foreningsmedlemmer.

Nummer 6 er Internationalt Frimærkeblad, utgitt av A. Kranz & Co., Mosjøen. Rommel er i besittelse av nummer 1 dat. 15. september 1894. Tidsskriftet synes fullstendig ukjent i hele Skandinavia og er antakelig kommet med kun dette ene nummeret.

Nummer 7 er Nordisk Frimærke Tidende, utgitt av Martin Ludv. Holm, Aalesund. Tidsskriftet er ukjent i Skandinavia, men det skal være kommet et nummer 1 10. eller 15. januar 1895. Om vi ser på utgiver er det vel grunn til å tro at dette er en ytterligere fortsettelse på Aalesund Frimærkeblad og Filatelisten (nummer 3 og 5 på listen).

Til slutt, som nummer 8, nevnes Filatelistisk Offerteblad som av Lystrup, Christiania var annonsert til å komme 15. februar 1898, men dette ble aldri en realitet.

Så langt om de aller eldste tidskriftene. Jeg har sett en artikkel i Norsk Filatelistisk Tidsskrift  en gang på 1940-tallet som også omhandler tidsskrifter på tidlig 1900-tall, samt at det både i Nordisk og Norsk FT tidvis nevnes såkalte "tidsskrifter" som kom ut i krigsperiodene, gjerne da med en advarsel tilknyttet.

Helt til slutt, hva med å opprette en liste over tidsskrifter før og nå, med tanke på alle de forskjellige som har vært og er i klubber eller på annen måte. Jeg tror det ville være en anseelig mengde. I disse ligger det en utrolig mengde informasjon, ikke bare for spesialsamlerne, men også i aller høyeste grad for hjemsteds- og stempelsamlere.

RSS

Siste aktivitet

Carl Gøran Furst Scheve la inn en diskusjon

Hjelp!! Behøver hjelp til noen vaianter Posthorn 1909-28

Kan noen hjelpe meg med følgende varianter bytte kjøp\salg opp til degNK 96 v1 behøver 1…Se mer
mandag
Bjørn Eirik Rasmussen svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52IV i gruppen Norway Errors
"I tillegg til 52IV og 53VIII finner en også på 49II og spesielt på 54V der det er…"
24 aug
Rolf Erik Sjøstrand svarteCarl Gøran Furst Scheves diskusjon Avvikende vannmerker og ikke registrerte vm stillinger
"Da kan det kanskje håpes på at NK kommer med en oppdatering for dette merket ved neste…"
21 aug
Carl Gøran Furst Scheve svarteCarl Gøran Furst Scheves diskusjon Avvikende vannmerker og ikke registrerte vm stillinger
"Stilling 5 og 8 finnes også i min samling med uttalelse Enger"
21 aug
Rolf Erik Sjøstrand svarteCarl Gøran Furst Scheves diskusjon Avvikende vannmerker og ikke registrerte vm stillinger
"Du spør i overskriften din etter stillinger som ikke er reg. i NK. Her er 2 NK 75 med…"
20 aug
Rolf Erik Sjøstrand svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52IV i gruppen Norway Errors
"Hei Leif Roar og takk for fin beskrivelse av denne varianten."
19 aug
Eivind Ellefsen svarteEivind Ellefsens diskusjon Sverige AFA 137 vannmerke.
"Takker for svar."
17 aug
Eivind Ellefsen svarteEivind Ellefsens diskusjon Sverige AFA 137 vannmerke.
"Takker for svar. Da er det sikkert det vannmerket, som bare ser ut som noe annet?"
17 aug
Carl Gøran Furst Scheve svarteEivind Ellefsens diskusjon Sverige AFA 137 vannmerke.
"Facit spes 2007 sier KPV, skrå strek og KPV + skrå strek"
16 aug
Einar Strand Enkerud svarteEivind Ellefsens diskusjon Sverige AFA 137 vannmerke.
"Jeg har sett i AFA scandinavian fra 2020 og det vannmerket er ikke nevnt. Jeg ville sett i facit…"
11 aug
Gisle Martin svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52IV i gruppen Norway Errors
"Artig. Det forklarer strekene med trykk/farge som går inn i flekken og som neppe ville…"
7 aug
Leif Roar Strømsodd svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52IV i gruppen Norway Errors
"Centraltrykkeriet forsøkte i en kort periode å gummiere arkene før man trykte…"
7 aug
Gisle Martin svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52IV i gruppen Norway Errors
"Vanskelig å si sikkert uten å ha merket fysisk, men dette ser ut som en skade…"
6 aug
Rolf Erik Sjøstrand la til en diskusjon i gruppen Mine albumsider
Miniatyrbilde

Mine albumsider

Hei,Har samlet noen sider fra NK 23-delen av samlingen min i en .pdf-fil.....Se mer
6 aug
Rolf Erik Sjøstrand la til en diskusjon i gruppen Norway Errors
5 aug
Rolf Erik Sjøstrand svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52. Variant i gruppen Norway Errors
"Kan det sies noe om f.eks. plassering i platen? Annen interessant info?"
5 aug
Bjørn Eirik Rasmussen kommenterteJohn Rune åslands bilde
Miniatyrbilde

1x ?

"Slik fargen fremtrer på bildet er dette en typisk 1y. 1x er vesentlig mørkere i…"
4 aug
Bjørn Eirik Rasmussen svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52. Variant i gruppen Norway Errors
"Velkjent klisjékjennetegn som er med i alle tre trykninger av 52IIb/c."
4 aug
Rolf Erik Sjøstrand la til en diskusjon i gruppen Norway Errors
2 aug
Eivind Ellefsen la inn en diskusjon

Sverige AFA 137 vannmerke.

Jeg kom over dette merket fra Sverige.AFA 137.Ser det finnes med og uten vannmerke.Det er et…Se mer
1 aug

Grupper

© 2020   Created by Marius.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår