Frank E Ring

frimerker og postkort som kultur og hobby

Dagens tilskudd til biblioteket - og oppdatert mankoliste

Nordisk Frimærkeblad 1892 og 1893, innbundet i perfekt stand, dumpet ned i postkassen i dag. Artig, da dette er forløperen for Nordisk Filatelistisk Tidsskrift. Mankolisten kortes ned, nå mangler jeg bare 1894, 1895, 1900 og 1901. Og kanskje en ny, komplett, av 1896-årgaangen. I den jeg har mangler nr. 1 og 3.

Visninger: 714

Svar på dette

Svar til denne diskusjonen


Digitalarkivet til  Frank E Ring har noen årganger av Nordisk Frimerkeblad, men
kopiene somer på web: http://www.frankering.org/digitalarkivet/
er litt dårlige når det vedrører 2 annonseringer som vedrører Frimerkehandler  Waldemar Birger Bøgh
Dvs  Årgang 1886 - No. 1 , siden 5,   
       Årgang 1887 - No. 13, siden 4

Kunne De bistå meg med en kopi ( skann ) av disse ?

Vennlig hilsen
Øyangen

Beklager, men her kan jeg nok ikke hjelpe deg. Det Nordisk Frimærkeblad du nevner ble utgitt av G.O.Ulleberg fra juli 1886 til mai 1889. Selv om dette var norsk og utgitt av samme person er det neppe korrekt å se på det som en forløper til NFT, i og med at det ble nedlagt i 1889.

Ulleberg tok opp igjen tidsskriftet under navnet Nordisk Frimærkeblad - Ny Række i januar 1892 og ga dette ut i 1892 og 1893 etter, som han selv skriver: "Erkjendelsen av savnet af et Blad i vort eget Sprog og et Fagblad paa nært Hold samt efter Opfordring af en Flerhed af de betydeligste Frimærkesamlere, paabegyndes med dette Nummer en ny Udgave af "Nordisk Frimærkeblad". Fra januar 1894 gikk Nordisk Frimærkeblad sammen med det svenske Tidning för Frimärksamlare og dannet Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, som utgir sitt første nummer i januar 1894.

Da jeg i mitt første innlegg sier at Nordisk Frimærkeblad fra 1892 er forløperen til Nordisk Filatelistisk Tidsskrift er dette en sannhet med visse modifikajsoner. Sett fra norsk side er det korrekt, men vi må ikke glemme det svenske Tidning för Frimärksamlare som også danner opptakten her. Det svenske tidsskriftet startet allerede i med prøvenummer i desember 1886 og kom deretter ut med 12 nummer i året fram til og med 1891 og deretter 10 nummer årlig i 1892 og 1893, før det gikk inn i NFT.

Opplysninger omkring dette og andre tidsskrifter fra de tidlige tider finnes bl.a. i NFT for 1903, nr. 2 side 18 og 19. Der er og informasjon om tidlige danske, svenske og finske tidsskrifter. I Danmark ble Nordisk Frimerke Tidende utgitt så tidlig som i 1868, i Sverige er det ovennevnte tidsskriftet fra 1886 det første og i Finland kom Finska Filatelisten ut i 1894. Ellers ute i verden var det kommet tidsskridter tidligere, jeg har f.eks. selv 5 årganger av det engelske The Stamp Collector Magazine (1863 til 1867). Ganske artig å lese om norske skillingsmerker fra våpenutgaven 1863/67 bli meldt som nyheter.

Om det er interesse for det kan jeg gjerne skrive mer rundt tidsskrifter i gamle dager, men det får være nok for i dag.

Jeg sier takk for interessant informasjon, og JA TAKK, skriv gjerne om tidsskrifter i gamle dager.
Gammel informasjon gir objektene " et liv" ut ifra den tidsalderen de er skrevet.
Men originale gamle tidsskrifter selges ikke så ofte, men innholdet er interessant. Om De har noen artikler, så gjerne skriv om det også, slik at  en kan få frem tidsånden fra skribentene. 


Jeg etterkommer gjerne denne oppfordringen. Tråden ligger vel i feil forum, men jeg synes det blir galt å splitte dette nå.

Henimot slutten av 1893 dukker et nytt tidsskrift opp på arenaen, Aalesunds Frimærkeblad. Det ble gitt ut 3 nummer i perioden 25. oktober 1893 til 25. januar 1894 i følge artikkelforfatteren i Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, nr. 3 1903 (Dr. jur. Otto Rommel, Leipzig - lurer på om her kan være en forbindelse til en senere tysk ørkenkriger?). Forfatteren har disse 3 numre, men har aldri sett bladet noen steder i Skandinavia. Utgiver av de første 2 nummere av AaF var Knud Chr. Bolstad, mens nr. 3 ble utgitt av Lauritz Math. Holm.

I desembernummeret av Nordisk Frimærkeblad for 1893 (siste nummer av dette tidsskriftet) har G.O. Ulleberg en anmeldelse av Aalesunds Frimærkeblad. Ulleberg opplyser at Aalesunds Frimærkeblad er organ for Aalesunds Philatelistklub. Han er ikke nådig i sin karakteristikk av bladet (de gamle filatelister la sjelden fingrene imellom når de uttalte seg). Han skriver bl.a.:

"Af dette mærkelige Blad har Redaktionen faaet sig tilsendt 1. Aargang No. 2 for Torsdag 30. Novbr. 1893. Vi kalder Bladet mærkeligt, da det er vanskeligt at afgjøre, om man her staar overfor et alvorligt ment journalistisk Forsøg eller simpelthen en Parodi. For den første Antagelse taler Mængden af Avertissementer, der indtager de siste tre af Bladets fire Sider, medens den første side, Texten, virker ligefrem parodisk. Vi har ikke den Ære at kjende Redaktøren, men skulde anbefale ham enten selv at gjennomgaa er Kursus i norsk Stil eller at lade Artiklerne før Trykningen gjennemse af en flink Skolegut i 6. Middelklasse.....

....Vi tror ikke at Filateliens Sag fremmes ved den Slags umodne Produkter, og man maa vel selv i en mindre By som Aalesund kunne forlange, at en offentligt udgivet Avis skrives i et Sprog, der i alle Fald holder sig de simpleste gramatikalske Regler efterrettelig."

Aalesund Frimærkeblad er satt som det 3. tidsskriftet som utgis på norsk, etter Nordisk Frimærkeblad og Nordisk Frimærkeblad - Ny række, se ovenfor.

Som nummer 4 nevner Rommel så Nordisk Filatelistisk Tidsskrift. Dette var jo et fellesforetagende for Norge, Sverige og Danmark. 1. gang utgitt i januar 1894 og utgis fortsatt, men fra 1958 som et rent klubbtidsskrift for Københavns Philatelist Klub. Tidsskriftet er internasjonalt anerkjent på grunn av sin høye standard.

Nok for i dag.

Innspurten fra Rommels artikkel i NFT 1903.

Nummer 5 i rekken av norske tidsskrifter han nevner er Filatelisten, utgitt av Martin Ludv. Holm, Aalesund. Tidsskriftet danner fortsettelsen på Aalesunds Frimærkeblad og kom med 2 nummer i perioden 10. mai til 18. juni 1894. Det skal etter sigende også finnes et nummer 3. Rommel sier han har nummer 1, men at bladet for øvrig ikke finnes i noen forenings bilbliotek eller hos foreningsmedlemmer.

Nummer 6 er Internationalt Frimærkeblad, utgitt av A. Kranz & Co., Mosjøen. Rommel er i besittelse av nummer 1 dat. 15. september 1894. Tidsskriftet synes fullstendig ukjent i hele Skandinavia og er antakelig kommet med kun dette ene nummeret.

Nummer 7 er Nordisk Frimærke Tidende, utgitt av Martin Ludv. Holm, Aalesund. Tidsskriftet er ukjent i Skandinavia, men det skal være kommet et nummer 1 10. eller 15. januar 1895. Om vi ser på utgiver er det vel grunn til å tro at dette er en ytterligere fortsettelse på Aalesund Frimærkeblad og Filatelisten (nummer 3 og 5 på listen).

Til slutt, som nummer 8, nevnes Filatelistisk Offerteblad som av Lystrup, Christiania var annonsert til å komme 15. februar 1898, men dette ble aldri en realitet.

Så langt om de aller eldste tidskriftene. Jeg har sett en artikkel i Norsk Filatelistisk Tidsskrift  en gang på 1940-tallet som også omhandler tidsskrifter på tidlig 1900-tall, samt at det både i Nordisk og Norsk FT tidvis nevnes såkalte "tidsskrifter" som kom ut i krigsperiodene, gjerne da med en advarsel tilknyttet.

Helt til slutt, hva med å opprette en liste over tidsskrifter før og nå, med tanke på alle de forskjellige som har vært og er i klubber eller på annen måte. Jeg tror det ville være en anseelig mengde. I disse ligger det en utrolig mengde informasjon, ikke bare for spesialsamlerne, men også i aller høyeste grad for hjemsteds- og stempelsamlere.

RSS

Siste aktivitet

Gisle Martin svarteTrond Rosselands diskusjon oppdatering
"Siden holdes oppe men har ikke blitt oppdatert med tanke på lenker på lang tid.De…"
20 mar
Rolf Erik Sjøstrand svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 42 vannmerkestillinger i gruppen Klassisk Norge
"Hei igjen. Takk for innspill vedr. ny NK Inge. Denne NK’en måtte jeg bare skaffe…"
5 mar
Trond Rosseland la inn en diskusjon

oppdatering

Lurer på om det ikke er noen oppdateringer på denne siden lengre?Linker til websider er utdatert.Se mer
24 feb
Gisle Martin svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 42 vannmerkestillinger i gruppen Klassisk Norge
"Ja, det er noen endringer, men ikke store greier. Jeg har oppdatert regnearket mitt til 2024, og…"
5 feb
Inge Svinnset svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 42 vannmerkestillinger i gruppen Klassisk Norge
"Bra initiativ. Her er vist til NK 2014. Hvis jeg har forstått det rett har siste utgaven av…"
4 feb
Gisle Martin svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 42 vannmerkestillinger i gruppen Klassisk Norge
""Dersom det er interesse for det kan jeg legge ut det jeg har for Ib og II…"
2 feb
Rolf Erik Sjøstrand la til en diskusjon i gruppen Klassisk Norge
Miniatyrbilde

NK 42 vannmerkestillinger

Hei,På vedlegget har jeg sammenfattet det jeg vet og har funnet av stillinger for NK 42Ia:…Se mer
30 jan
Rolf Erik Sjøstrand kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
Miniatyrbilde

118 I Ringsaker men hva mer ?

"Hei, Og takk for svar. Har forsket litt videre på dette selv også og det ser ut til at…"
21 jan
Einar Strand Enkerud kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
18 jan
Rolf Erik Sjøstrand la inn et bilde

118 I Ringsaker men hva mer ?

Kan noen hjelpe med hva som er tekst på dette stempelet i tillegg til Ringsaker ??
17 jan
Einar Strand Enkerud kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
Miniatyrbilde

NK 118 Trondheim-Namsos

"Namsosbanen ble ikke offisielt åpnet før i 1934-35"
jul 3, 2023
Gisle Martin kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
Miniatyrbilde

NK 42

"Ah, jeg tenkte ikke så langt i farta. Sjekket listen min over vannmerkestillinger som jeg…"
mai 26, 2023
Rolf Erik Sjøstrand kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
Miniatyrbilde

NK 42

"Hei! Fint at du likte bildet. Men utgangspunktet, vannmerket på frimerket, er helt…"
mai 26, 2023
Gisle Martin kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
Miniatyrbilde

NK 42

"Ypperlig bilde av Vannmerke type 3.Hvilket apparat har du brukt for å vise vannmerket?"
mai 25, 2023
Rolf Erik Sjøstrand la inn et bilde
mai 21, 2023
Blogginnlegg lagt ut av Olav E. Skjervik

Spørsmål om frimerkealbum

Lenge siden at jeg har jobbet med frimerkesamlingen min så jeg er ganske rusten.For lenge siden…Se mer
mai 3, 2023
Gisle Martin svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 103 Heftemerker
"Takk for info. Setter pris på denne typen informasjon, gir motivasjon til å gå…"
mar 8, 2023
Rolf Erik Sjøstrand la inn en diskusjon

NK 103 Heftemerker

Hei,Vedlagt litt om vannmerkestillinger på NK 103 B og D.Ta en titt! og kom gjerne med…Se mer
feb 22, 2023
Olav E. Skjervik svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Oppdaget nettopp at SuperSafe var gått ut av produksjon (opplyst fra Skanfil). For lenge…"
jan 14, 2023
Blogginnlegg lagt ut av Frode Hauge

AUKSJON I Bergens Filatelist-Klub

Kryss av tirsdag 29.11. 2022 i kalenderen!Da er det storauksjon i Bergens Filatelist-Klub i Nye…Se mer
nov 21, 2022

Grupper

© 2024   Created by Marius.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår