Frank E Ring

frimerker og postkort som kultur og hobby

Hei godtfolk.

Vi i Qxl har i en periode nå jobbet med et knippe samlere om å lage en bedre og mer brukervennlig kategoriinndeling av flere samlerkategorier. Vi er ferdig med mynter og sedler og har nå satt forkus på frimerke kategorien vår.

Jeg regner med at det finnes mange der ute som har godt tips og råd å komme med i den anledningen. Vi har fått en utkast fra Stig Westerhus med far som vi ser på som et godt utgangspunkt. Har dere lyst til å ta del i et nytt oppsett for vår frimerkekategori?

Hvis det vises interesse for dette legger jeg ut det forslaget som Stig har startet med.

PS.

Fant ikke en egen frimerkekategori å jeg er usikker på om jeg har postet riktig.

Visninger: 1121

Svar på dette

Svar til denne diskusjonen

Da er det stor sannsynlighet for at forslaget gjennomføres så lenge flesteparten er enige. Det er veldig viktig at flertallet er enige om at inndelingen er til det bedre.
Når det er snakk om frimerker og kategorier skulle jeg ønske meg en egen kategori for:
USTEMPLEDE MERKER UTEN LIM
Etter mitt syn er ikke dette noe samleområde og har ikke noe med filateli å gjøre, men et sted hvor interesserte kjøpere ønsker å skaffe seg "billig" porto og selgere er ute etter å tjene noen kroner på dette.
Dersom dette hadde blitt lagt i en egen kategori ville de som var ute etter dette finne det der, og vi andre som har frimerker som hobby ville slippe å bla oss gjennom alle disse.
Vi har jo hatt en diskusjon her på FER tidligere og det er vel kanskje delte meninger om dette???
Hva med en egen kategori for papirtyper? Den kunne for eksempel vært lagt under Norge???
Tror det er mange som hadde satt pris på å lettere finne fram til slike auksjoner.
Alt er mulig, vi vil legge til grunn deres ønsker når vi setter igang med endringene. Men jeg savner en ildsjel som er villig til å hjelpe oss med å få kontroll på alle forslagene.
Det er noe jeg gjerne kan gjøre.

Som handler har jeg en rimelig god oversikt over hva folk vil ha. Tar vi med alle tilbakemeldingene fra dette forumet kan det bli veldig bra!
Kjempefint, da spiller jeg ballen over til deg så får vi et knalloppsett etter en tid. Jeg regner med at vi vil bruke ca en mnd ferdig diskutert?
Ja, denne tråden hadde mange gode forslag, og jeg trodde at det ville ende ut i noe konkret... For samlere innen hjemstedsfilateli, stempler og brev er det en kategori for hvert fylke som skal til. Er det for mye å be om? Kommer det i det hele tatt til å skje noe som helst?
Det tar visst sin tid ja, litt info fra QXL v/ tor vikki om prosessens gang er på sin plass. Det blir litt feil å gå ut i "hundreogti" og deretter bråbremse til null. Slikt får en til å tenke på at det er ikke farten som dreper, men bråstoppen :-)
Mulig at de har omrokkert ressurser hos QXL siden den tid.
All honnør til QXL som gjør noe med dette, for enkelte områder i frimerkekategorien har nok forbedringspotensiale.

Et felt der det så avgjort hersker kaos er definitivt automatmerker. Hvis man skal finne frem til automatmerkene på QXL slik situasjonen er idag, kan man finne dem i minst ni forskjellige underkategorier; enkelte legger dem i "Bypost, lokalpost og annen kuriosa", andre foretrekker "Øvrig"-kategorien under "Frimerker - Øvrig", atter andre synes at "Oblater / Merkater / Cinderella" passer bedre, noen velger "Tjeneste, porto, automat & returmerker"-kategorien med eller uten stempel, mens resten velger "NK 1946-1980" eller "NK 1981"-kategoriene stemplet eller ustemplet. For å gjøre forvirringen total, kan man også finne automatmerker på brev i de ulike brevkategoriene. Skal man søke, må man enten søke etter "automatmerke(r)", "ATM" eller "frankeringsetikett(er)" med forbehold om skrivefeil, slik at man helst bør prøve enda flere muligheter. Søker man på "ATM" i hele QXL, får man også listet opp atskillige klokker. Som samler av automatmerker i mange år og kunde hos QXL de siste fem årene kan jeg bekrefte alt dette.

Derfor undres jeg på om det rett og slett ikke ville ha vært bedre med én kategori for automatmerker/frankeringsetiketter som tar for seg alt hva dette angår - postfriskt, stemplet og brevpost. I forhold til antall automatmerker som selges på QXL ville dette ha vært en grei og oversiktlig kategori, som er langt å foretrekke fremfor dagens ordning.

Riktignok har man altså kategorien "Tjeneste, porto, automat & returmerker", men for det første er dette til liten hjelp når kaoset er så stort som det er, og for det andre er både tjeneste-, porto- og ikke minst returmerkene "avdøde" samlerområder som for lengst er tatt ut av postalt bruk og er å finne på filateliens kirkegård, mens automatmerkene lever i beste velgående side om side sammen med alminnelige frimerker, frimerkehefter, årssett og annet.

Andre ting som man også kan finne i flere kategorier, er minneblokker; selv om forvirringen er langt mindre enn for automatmerkenes vedkommende, virker det som folk også er usikre på i hvilken kategori de hører hjemme. Personlige Frimerker burde også hatt en egen kategori som samlet alt postfriskt og stemplet materiale, da dette feltet muligens også kan skape litt forvirring som bare vil øke ettersom disse merkene blir flere og flere i årene som kommer. Og som andre allerede har påpekt, er papirtyper et naturlig valg på bakgrunn av interessen for dette samlerområdet.

En annen ting man kanskje også burde se nærmere på, er inndelingen av postfriske og stemplede merker i egne hovedkategorier med stemplede først; av egen erfaring er det grunn til å tro at samlere som er interessert i eksempelvis norske merker, vil ofte være interessert i begge deler, så hvorfor ikke tenke over en inndeling i stil med dette:


Hovedkategori: Norge - Generelt
Norge NK 1-95 Postfriskt/ustemplet
Norge NK 1-95 Stemplet
Norge NK 96-330 Postfriskt/ustemplet
Norge NK 96-330 Stemplet
Norge NK 331-874 Postfriskt/ustemplet
Norge NK 331-874 Stemplet
Norge NK 875- Postfriskt
Norge NK 875- Stemplet
Norge Papirtyper Postfriskt
Norge Papirtyper Stemplet
Norge Varianter

Hovedkategori: Norge - Andre samleområder
Norge Frimerkehefter
Norge Personlige Frimerker
Norge Automatmerker og frankeringsetiketter
Norge Tjeneste-, porto- og returmerker Postfriskt/ustemplet
Norge Tjeneste-, porto- og returmerker Stemplet
Norge Minneblokker
Norge Årssett, årbøker og presentasjonspakker
Norge Diverse; oblater, merkater, julemerker
Norge Samlinger og lots
Norge Realisasjon

Hovedkategori: Norge - Prakt- og luksusstempler
NK 1-95
NK 96-330
NK 331-874
NK 875-
Andre pent stemplede norske merker

Hovedkategori: Norge - Brev og hjemstedsfilateli
Norge Førstedagsbrev
Norge Brevpost sortert etter NK
Norge Hjemstedsfilateli sortert i regioner
Norge Posthistorie og Krigspost
(samt eventuelle andre småkategorier)
Norge Brev - diverse

Hovedkategori: Norden
(dele opp i underkategorier)

Hovedkategori: Europa, Verden og Motivmerker
(dele opp i underkategorier)

Hovedkategori: Øvrig
Frimerkebøker og utstyr
Nyere limløse norske frimerker


Grovt sett har jeg altså delt Norge i flere hovedkategorier; den første er oppdelt i periodene 1855-1909, 1909-45 (krigens slutt), 1945-80, 1981 og fremover samt varianter og papirtyper; den andre norske hovedkategorien tar for seg andre samleområder som frimerkehefter og årssett; den tredje omfatter prakt- og luksusstempler, mens den fjerde tar med alle norske brev. Ettersom svært mange norske samlere har Norge som hovedsamleområde virker dette som en bedre løsning enn å putte alt av Norge i en stor hovedkategori.

Deretter følger hovedkategoriene "Norden" og "Europa, Verden og Motivmerker" samt en siste hovedkategori som kunne kalles "Øvrig" og som tar for seg alt mulig annet - fra frimerkeutstyr til limløse merker man ikke legger i samlealbumet, men bruker til frankering. I og med at jeg har lang erfaring som filatelist, virker denne inndelingen i mine øyne mer naturlig enn dagens ordning. Alt i alt er det snakk om sju hovedkategorier i forhold til dagens seks.

Når det gjelder kategorier det tydeligvis er liten bruk for, burde vel antall objekter i "Røde Kors"- og "Polarområder"-kategoriene tale sitt tydelige språk; "Polarområder" kunne kanskje forsvares med at det finnes en rekke brev som kan legges i denne kategorien mens det er atskillig mindre å velge i postfriskt, og "Røde Kors" (med ett postfriskt objekt akkurat nå) er etter min mening en mildt sagt overflødig kategori da de fleste merkene der er julemerker.

Med ønske om en fin dag, og håper dette forslaget kan være til hjelp.
Selv om jeg ikke er en filatelist ser dette ut som et meget gjennomtenkt forslag. Jeg regner med at vi kan bygge endel diskusjon rundt denne tråden?
Helt i orden, og jeg håper at så mange som mulig deltar i diskusjonen slik at alle blir fornøyd. For øvrig er dette bare en løs idéskisse basert på mine egne erfaringer som samler og QXL-bruker - selv om jeg i utgangspunktet samler postfriske merker, har jeg også mange stemplede merker som dubletter, noe jeg regner med at andre samlere også har, slik at skillet mellom postfriske/ustemplede merker og stemplede i bunn og grunn ikke er så stort som det muligens kan virke, og når man har vært innom den ustemplede kategorien for merker frem til 1909, vil det være naturlig å se hva den stemplede har å by på. Dette blir enklere ved at kategoriene for de samme merkene postfriskt/stemplet ligger ved siden av hverandre - i motsetning til dagens løsning.

Da er jeg mer usikker på om NK-inndelingen blir jevnt fordelt - jeg har stort sett fulgt dagens QXL-praksis, men dette fører til at det blir langt flere merker fra 1981 av enn i for eksempel perioden 1910-45, spesielt stemplede merker (over 600 der nå), og jo flere det blir, desto lettere forsvinner de i mengden. Derfor undres jeg på om ikke det kanskje ville blitt bedre med ytterligere en kategori, slik at man hadde periodene
NK 1-95 (1855-1909)
NK 96-330 (1909-45)
NK 331-874 (1945-80)
NK 875-1381 (1981-99)
NK 1382- (2000-)

Når det gjelder hovedkategori 2, følger jeg Norgeskatalogens tankegang der man plasserer de "vanlige" utgivelsene først og tar det "andre" til slutt, og siden dette praktiseres av de aller fleste samlere og handlere, burde inndelingen være naturlig - om ikke nødvendigvis i rekkefølgen eller inndelingen jeg foreslo.

Med tanke på hovedkategori 3 er det mye rart som defineres som "prakt" eller "lux" i håp om å øke prisen slik at en god del av disse merkene like gjerne kunne ha vært i en alminnelig, stemplet kategori, men for ordens skyld vil det nok være bedre å ha dem i en egen hovedkategori. I dublettsamlingen min med prakt/luksusstempler har jeg selv valgt å dele inn merkene etter stempelsted, men jeg antar at NK-inndelingen som man praktiserer på QXL idag er en bedre løsning, så jeg har videreført dette.

Brev som egen hovedkategori virker også naturlig, spesielt førstedagsbrev. Dog er jeg mer usikker på hvordan man kunne dele inn alminnelige norske brev - idag er brevene delt inn i regioner på QXL, slik at en samler som leter etter et spesifikt frimerke må lete over alt; derfor har jeg valgt å bruke NK-nummerering for brev generelt, men regional sortering for hjemstedsfilateli for de som er interessert i dette - her vil også løse merker innenfor denne kategorien høre til. Likevel er jeg fortsatt usikker, så brevsamlerne får uttale seg om dette.

Norden som egen hovedkategori virker logisk da det etter alt å dømme er en del som har et annet nordisk land som sitt "andre samlerland", og å samle Europa, resten av verden og motivmerker i samme hovedkategori virker også naturlig da majoriteten av de utenlandske merkene som ligger ute på QXL, er fra Vest-Europa; kun et mindre antall er fra andre verdensdeler. I tillegg har man i øyeblikket om lag 400 motivmerker - disse kunne man eventuelt plassere i enda en hovedkategori hvis man skulle føle behov for det, skjønt jeg har inntrykk av at motivmerker ikke er så etterspurte i Norge idag at en egen hovedkategori skulle være nødvendig. I tilfelle må man vente på et nytt helnorskt OL, med påfølgende pins- og samlefeber.

Å plassere frimerkeutstyr og limløse nyere merker i en siste hovedkategori, er noe jeg vil anta at flere vil være enige i, da dette ikke er samlerverdige frimerker i ordets rette forstand, bare et frankeringsmiddel. Og i likhet med en pinsett eller et frimerkealbum, blir dette et hjelpemiddel til samlingen, ikke en del av den. Derfor tror jeg det er riktig å plassere nyere limløse merker i "Øvrig"-kategorien sammen med annet samlerutstyr; dessuten antar jeg at mange samlere foretrekker å ha dem i en egen kategori i stedet for å blande dem med genuine samlermerker.

Men dette er som sagt bare en løs idéskisse fra min side, og andre er naturligvis velkommen til å komme med sine forslag og alternative løsninger.

For øvrig takk for meget raskt svar, og med ønske om en fortsatt fin natt/dag...! :)

RSS

Siste aktivitet

Carl Gøran Furst Scheve svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Da er Supersafe en saga blått, løp og kjøp det du finner for det kan bli lenge…"
7 okt
Einar Strand Enkerud kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
21 sep
Rolf Erik Sjøstrand la inn et bilde

NK 118 Trondheim-Namsos

Finner ikke dette stempelet i TIEMER 2. utgave 1989. Uvanlig ??.
21 sep
Blogginnlegg lagt ut av Helge Østensen

Postverkets statistikk

Jeg har samlet de mest interessante sidene (frimerkesalg og brev sendt) i postverkets statistikk.…Se mer
11 sep
Helge Østensen svarteHelge Østensens diskusjon Navnesøk med bilder i gruppen Norske poststempler
"Oppdatering. Arkivet har nå ca 20000 bilder fra ca 5500 forskjellige…"
7 sep
Einar Strand Enkerud svarteEspen Thuves diskusjon Hjelp til denne, NK 38 ?
"Tipper det er 37 II"
2 sep
Espen Thuve la inn en diskusjon

Hjelp til denne, NK 38 ?

Noen som kan hjelpe med denne ?  NK 38 ?…Se mer
4 mai
Kolbjørn Schjølberg la inn et bilde

Nyoppdaget OFFSAK fra 1855 !!!

Her må litteraturen skrives om. Trodde du at Norges første frimerke var et blått 4-skillings…
3 mai
Kolbjørn Schjølberg la inn et bilde

Sjeldent "Fancy Cancel", løp og kjøp!

Utrolig mye morsomt på ebay.
27 apr
Kolbjørn Schjølberg svarteKolbjørn Schjølbergs diskusjon Kjøllefjord?
"Her er to ulike stempler fra 2003 (litra E) og 2006 - ifølge Posten fantes det ikke…"
18 mar
Gisle Martin svarteGisle Martins diskusjon NK 137-140 Svalbard graveringstyper
"Jepp, enig med deg. Men er det mulig å skille hovedtypene fra heverandre? Har ikke funnet noe…"
14 mar
Einar Strand Enkerud svarteGisle Martins diskusjon NK 137-140 Svalbard graveringstyper
"Sånn som jeg tolker Norgeskatalogen og håndboka fra 1963, så er det brukt samme…"
12 mar
Gisle Martin la inn en diskusjon

NK 137-140 Svalbard graveringstyper

NK 137-140 Svalbard finnes i 2 graveringstyper i henhold til NK.Noen som vet hvor jeg kan finne en…Se mer
8 feb
Gisle Martin ble med i Roald Aunes gruppe
Miniatyrbilde

Klassisk Norge

for de håpefulle som aldri blir tilfreds
8 feb
Tom Herzeth la inn en diskusjon

Safe elektronisk taggemåler

Hei!  Vil gjerne høre fra de som har erfaring med Safe perfotronic II.  ER den enkel å bruke og gir…Se mer
26 jan
classicstamps svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Hei. Vet dere om renset bensin til diverse primus/coleman produkter vil fungere? Tenker mere…"
21 jan
Kolbjørn Schjølberg la inn et bilde

(U)vanlig Oslo stempel...

Kan ikke erindre å ha sett dette stempelet tidligere... Det var en hel del stempler rundt…
14 jan
Kolbjørn Schjølberg la inn en diskusjon

NK1871 nyanser i fargemetning

Her har Marit Bjørgen gradvis fått seg oransje landslags-drakt... …Se mer
12 jan
Kolbjørn Schjølberg kommentertempis blogginnlegg Hvis noe er for godt til å være sant...
"...og Legion lever utrolig nok videre til stadig høyere priser..."
12 jan
Carl Gøran Furst Scheve kommenterteRolf Erik Sjøstrands blogginnlegg Følgeseddel fra 1910
"Dæven for en flott sak."
11 jan

Grupper

© 2021   Created by Marius.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår