Frank E Ring

frimerker og postkort som kultur og hobby

Egon Sjöberg kom med sin katalog over norske FDC med vignetter i 2006 (hefte + CD).
Den er fremdeles å få tak i fra Skanfil til en billig penge (artikkel 4086).

Så også noen her på FER som nevnte at noen jobbet med å lage en web-basert oversikt over slike norske FDCer med vignetter. Det var antageligvis noen år siden det da, men men....

Jeg har sånn smått jobbet med å lage en oversikt selv, men det går litt tregt. Det er tross alt bare 24 timer i døgnet.
Men det har jo ikke noen hensikt å finne opp hjulet på nytt hver gang.
Hvis noen andre faktisk jobber med å lage en slik oppdatert oversikt, så kan man vel heller samkjøre og få til noe enda bedre og mer komplett?

Visninger: 2662

Svar til denne diskusjonen

Som absolutt helt fersk her, har jeg følgende å bidra med. Jeg har samlet FDC m/vignetter i litt over 10 år.

I 2004/2005 fikk jeg kontakt med Egon Sjøberg, og bidro med det bildematerialet jeg da hadde.Egon har "internt" kommet med en liten utvidelse av katalogen som ble utgitt fra Skanfil.Jeg har siden fortsatt å samle bilder av FDC-vignetter, og sendt dette fortløpende til Egon.Det har blitt utrolig mange, men de er ikke ordnet, og sikkert delvis dubliserte fordi antallet gjør det vanskelig å holde oversikten i den nåværende formen denne samlingen har.

I går kveld var jeg i kontakt med Egon, og han har ingen planer om å gjøre noen ny utgave av dette.

Mitt bildemateriale er pr. i dag lagret på 4 DVD-er, og jeg plukker ukentlig ned "nye" bilder fra forskjellige nettsteder.

Min egen samling består av ca.6000 norske FDC, og jeg tror nok at jeg og et av de andre medlemmene i Horten Filatelistklubb sannsynligvis har to av de største samlingene på dette området.

Jeg har dessverre ingen spesiell kompetanse for å utføre noe av et slikt prosjekt, men bidrar gjerne med mine bilder og kunnskap om dette samleområdet!

Det hadde jo vært veldig bra om noe kunne gjøres for å få lage en utvidet/oppdatert "katalog"/bildesamling til gled for flere!  

Velkommen Jon-Erik. Jeg er ganske fersk her selv, registrerte meg 8. juli.

10 år ja - da har du et godt forsprang på meg. Jeg har bare samlet FDC vignetter i et par år.

Greit å få avklart at Egon Sjöberg ikke har noen videre planer.
Sjöberg sin katalog innholder noen småfeil, og jeg synes den er litt ustrukturert.
Det eksisterer selvsagt en hel del flere vignetter enn de som er med i katalogen.
Jeg oppdager stadig nye, og er like gledelig overrasket hver gang.

Oversikten jeg har startet med er først og fremst for egen del, for å ha oversikt over hva som finnes og hva jeg har/mangler.

Jeg har foreløpig lekt litt med tanken på å dele inn vignettene i tre grupper; stempelvignetter, tekstvignetter, og illustrerte vignetter - altså de "normale" vignettene.

Bør man beholde samme rekkefølge som tidligere, eller sortere vignettene etter hvilke som var vanligst - hadde størst opplag?
Dvs Postens standard-vignett først, deretter NFT, Fri-Me-Co, BFK, Magasin, og resten av røkla.

Å lag en trykt katalog vil antageligvis bli veldig dyrt både å trykke og selge. Så jeg tenker at en web-basert oversikt er fornuftig. Da vil man alltid kunne ha en oversikt tilgjengelig, den er lett å oppdatere, og flere vil kunne bidra med bilder av nye oppdagelser.

Jeg frykter at en oppgave slik som dette vil være for mye for èn enkelt person. Så jeg var i utgangspunktet ute etter å fiske opp om noen andre allerede drev på med et slikt prosjekt, hvor jeg kunne bidra med input og bilder. Slik du selv skriver.
Hva er muligheten for å kunne ta hånd om en kopi av din bilde-samling?

Kanskje en gruppe i regi av Norsk Filatelistforbund hadde vært en mulighet?

Hei!

Bare å oppdage at en ikke er helt aleine i verden med dette, og at det finnes flere tullinger - det er er nesten like morsomt som å samle på disse papirlappene!

Ferskinger som går ut som løver og ----  - ja det får framtida vise!

Jeg har bare latt dette materialet ligge, og (som deg) i utgangspunktet oppfatta denne oppgaven som altfor stor (for meg), så om flere kunne løfte sammen, hadde nok det vært det beste.

I løpet av siste året har det dukka opp endel nye kjøpere av disse objektene på qxl, så vi er enda flere!

Å få "tak" på disse er kanskje vanskelig - etterlysning i NFT treffer ikke nødvendigvis dem.

Tok en rask titt på mine 5 DVD-er + aktuell mappe på harddisk, for Norge dreier det seg om nærmere 4000 bilder (som tillegg til Egon's førsteutgave) - minus mulige dubletter).

Egon kjørte jo med laaange oversikter for endel av de "store" utgiverne + pris-setting.

Jeg syntes det var unødvendig, og etter min mening er det viktigste i denne fasen å systematisere bilder etter NK-nr. / kronologisk, slik at de kan utgjøre en søkbar base - eventuelt med muligheter for lagring på fysiske medier.

Som sagt - jeg bidrar gjerne, og min tidligere omtalte samlerkollega vil nok også være veldig interessert i dette. Hans samling er på flere måter mer systematisk tilgjengelig enn min, og inneholder dessuten en god del objekter jeg ikke har (heller ikke bilder av).     

Hei

Her er enda en "tulling" som samler FDC m/vignetter. Har ikke samlet mer enn ca. 3 år, selv om interessen for FDC startet på 80-tallet. (som kunde hos Norsk-FDC-Service)

For å ha kontroll på det jeg har, så har jeg skannet alt. Så langt har jeg ca. 2500 bilder liggende. Har også prøvd å systematisere dette, med å lage meg en enkel "digital album" i Excel. (kun beregnet til eget bruk :-)  )

Ser at denne gruppen har p.t. 17 medlemmer, så det er flere. Her er det vel også mulig å bli av med dubletter/utvide egen samling,

Veldig hyggelig å se at det dukker opp flere!

Jeg har varsla min samlerkollega om hva som skjer - kanskje han også snart bidrar her?

Ved å samkjøre alt det vi 3(4) har, er det mulig å ta et stort (eller mange små) skritt videre med dette.

Norske dubletter har jeg ikke, men skulle det bli spørsmål om Danmark har jeg noen kilo - både "postens" og andre utgivere. Danskene var i stor målestokk atskillig tidligere i gang med dette, og holdt det gående helt til etter 1999 ( DGB-Århus og Populær Filateli Århus). Min danske samling er større enn min norske, og både for Åland, Danmark, Færøyene, Island og Grønland har jeg satt stopp etter 1999.         

Hei

Det dukker nok opp fler når høsten kommer.

"Samler" også andre land, hovedsakelig 50-60-70-80-tallet. Dette gjelder Danmark og Island. Færøyene var jeg med fra starten av, men etter 2000 er det vel bare posten sine konvolutter. For Åland sin del, har jeg bare posten sine. Når det gjelder Grønland, så har jeg ikke kommet helt i gang.

Samler også litt Jersey, Guernsey, Alderney, Isle of Man + Europa/CEPT.

Så hvordan organisere/samkjøre dette ?? Noen idè ?

De (vi) som skal utføre denne katalogiseringa må jo bli enige om bruk av program / metode / arbeidsfordeling osv.

Jeg har som nevnt ikke erfaring som kan bidra vesentlig til å gjøre de to første valgene.

Etter min egen vurdering har jeg etterhvert fått en god del spesifikk kunnskap om om utgivere osv.,

og er absolutt klar for å gjøre en innsats for å bearbeide innsamlet bildemateriale.

Det hadde vært ideelt for deltakere i ei slik gruppe å møtes for å diskutere en slik "plattform", men det aner meg at det er en viss geografisk spredning på oss.

Om dette skal skje under NFF-paraplyen eller være et frittstående prosjekt, er uvesentlig for meg så lenge det faktisk blir gjennomført.

Om NFF kanskje kan bidra med noe midler /erfaring osv. er vel ikke vanskelig å få svar på?

Jeg har så smått startet med å lage en oversikt, slik som vedlagte Word-dokument viser. Det tar for seg tidsrommet 1855-1949, uten bilder.

Jeg har gjort det slik at jeg skilt mellom stempelvignetter, tekstvignetter, og illustrerte eller vanlige vignetter;

15.04.1947  NK359-NK369  Postjubileum
Stempelvignett 1: First day cover (S)
Illustrert vignett 1: Norsk Filatelistisk Tidsskrift (S1)
Illustrert vignett 2: Det Norske Postverk 300 år (S2)
Illustrert vignett 3: Drammens-Filatelist-Klub (S3)

(S1) bak betyr at dette var vignett 1 i Sjöberg sin katalog. (S) betyr at Sjøberg har nevnt stempelet.
Skillet mellom de tre typer vignetter vil bare gjelde til innpå 1950-tallet engang, da de illustrerte vignettene overtok helt.

Jeg har ikke startet med å scanne inn mine egne førstedagsbrev ennå, og har heller ikke startet med oversikt fra 1950 og fremover. Tenkte å høste inn noen kommentarer/synspunkter og forslag på dette her først.

Ang scanning/bilder så har jeg tenkt 300 dpi som et minimum, 600 dpi som optimalt.

En ting jeg gjerne vil ha forslag på, er om bare selve vignetten eller hele førstedagsbrevet bør scannes inn. Jeg heller mot hele førstedagsbrevet, fordi det gir et bedre visuelt inntrykk, og det sikkert vil være til hjelp for mange å kjapt kunne se hvilke frimerker det er snakk om.

Vedlegg:

Egons bilder (i allfall de jeg sendte ham) var 300 dpi. I en katalogform: Vil ikke bilder av hele FDC oppta langt større plass?

Jeg begynte en gang å lage en slags oversikt i et forsøk på holde styr på hva jeg sjøl har uten å være nødt til å fysisk sjekke i album. Systemet sprakk ganske raskt, fordi så mange vignetter er uten definerte utgivere (X), og 2,5 eller 10 X på et NK -nummer ble meningsløst uten en detaljert skriftlig beskrivelse om motiv / farge / tekst osv.

Se vedlegg 

Vedlegget gikk ikke inn på første forsøk!

Vedlegg:

I en katalogform så vil nok hele brevet være noe som tar for stor plass.
Det vil ikke være hverken økonomisk fornuftig å produsere en slik katalog, eller interessant for folk å kjøpe den - i begge tilfeller for stort og dyrt.
Jeg tenkte først og fremst på en web-basert oversikt.
Der er fordelen at ting kan oppdateres kjapt, og man kan linke til større bilder (600 dpi) fra f.eks. småbilder (selve vignettene).
Og så får man vist frem stempler også....

Det går ikke lang tid før en katalog er utdatert når den er laget på papir.

"Rekorden" så langt er 28 forskjellige vignetter på èn frimerkeutgivelse (1962, Europa, NK511-NK512). Flere av de andre Europa/CEPT utgivelsene på 1960-tallet kommer opp i 25-26 forskjellige vignetter.

:)

Jeg har 30 forskjellige av nevnte 511-512, 33 av 540-541 og 31 av 557.

Det finnes garantert flere!

918-919 og 920-921 finnes det også mange av.

RSS

Siste aktivitet

Rolf Erik Sjøstrand svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon Hjelp til portosatser.
"Hei, Tusen takk for hjelpen. Da kan albumsidene sluttføres!! Rolf Erik"
26 jun
Rolf Scharning svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon Hjelp til portosatser.
"Hei, Til Tyskland 1914: Brevporto 30 øre, rek. gebyr 20 øre, assuranse 16 øre.…"
25 jun
Rolf Erik Sjøstrand la inn en diskusjon

Hjelp til portosatser.

Hei,Noen som kan hjelpe med hvordan portosatene på disse to verdibrevene er satt sammen.Brev 1: Til…Se mer
7 jun
Rolf Erik Sjøstrand la inn et bilde

KRA. STEMPEL

Kort til Paris i 1907 frankert med NK 73, 74 og 75 på forsiden. Uvanlig stempel?
28 mai
Ole Brænne svarteRobert Nilsskogs diskusjon Ny nettside hos SKANFIL
"De nye nettsidene er betraktelig tregere enn før.For meg så virker den nye layouten…"
23 mai
Carl Gøran Furst Scheve svarteCarl Gøran Furst Scheves diskusjon Avvikende vannmerker og ikke registrerte vm stillinger
"Er du int. i å bytte bort det merket med rundstempel i stilling 8 og et tilsvarende i…"
15 mai
Johnny Thørnquist svarteRobert Nilsskogs diskusjon Ny nettside hos SKANFIL
"Også jeg mener å merke at de nye nettsidene er tregere med å oppdatere seg etter…"
13 mai
Robert Nilsskog la inn en diskusjon

Ny nettside hos SKANFIL

Hei alle sammen.Skanfil har fått ny nettside, hva synes dere om den folkens?Har fått noen inntrykk…Se mer
13 mai
Svend Wæver la inn en diskusjon
8 mai
nrps svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Takk for tilbakemelding (RES) Regner med at fordamping likevel skjer raskere en ved vann (som…"
16 mar
Rolf Erik Sjøstrand svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Jeg er nok mer Signoskop-fan enn fan av disse kjemiske preparatene. Men skal prøve å…"
16 mar
Gisle Martin svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Meld tilbake etterhvert som du får gjort deg noen erfaringer. Hvordan gikk det med toll og…"
14 mar
Rolf Erik Sjøstrand svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Benyttet linken over for å bestille. Etter noen uker dukket det opp en pakke fra…"
14 mar
Gisle Martin svarteArild Hålands diskusjon Bruk av transparenter for typing av posthorn
"Hei Arild.Jeg så på Facebook at du bruker sjablonger som dekker hele/en stor del av…"
24 feb
Gisle Martin svarteArild Hålands diskusjon Vannmerker 1882-1885 i gruppen Klassisk Norge
"Tusen takk. Verdt å se nærmere på. Spesielt det med stemplene. Nå skanner…"
22 feb
Carl Gøran Furst Scheve svarteArild Hålands diskusjon Vannmerker 1882-1885 i gruppen Klassisk Norge
"Fargene jeg ble oppfordret å få tak i er orange blå og div rødfarger…"
20 feb
nrps svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Må finnes ut av, takk for tipset Gisle Martin!"
2 feb
Gisle Martin svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Noen som har vært borti Clarity Watermark Fluid og vet om den kan skaffes i…"
1 feb
Gisle Martin svarteArild Hålands diskusjon Vannmerker 1882-1885 i gruppen Klassisk Norge
"Snublet over denne tråden.Du nevner vann og farget plast. Kan du utdype metoden litt. Hvilke…"
31 jan
Oddbjørn Salte svarteOddbjørn Saltes diskusjon Svenske Postekspedisjoner 1874 i gruppen Reisende postekspedisjoner
"Takker så mye, Audun"
23 jan

Grupper

© 2022   Created by Marius.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår