Frank E Ring

frimerker og postkort som kultur og hobby

Hvor ble det av arkivene til alle postkontorene som er nedlagt???

Jeg spurte daglig leder ved Gjøvik Postkontor om de fremdeles hadde et arkiv med diverse gamle dokumenter, skriv etc. men fikk som svar at alt dette var sendt til Riksarkivet på Hamar eller Postmuseet på Lillehammer.

Tidligere vet jeg at Arne Tørud ofte var på postkontoret og fant interessante opplysninger.

Jeg fikk også låne Sirkulærene de hadde slik at jeg fikk kopiert det som var av interesse.

De hadde i allefall alle sirkulærene innbundet for hvert år fra 1896.

Jeg kom til å tenke på: Hvor finnes alle disse sirkulærene i dag???

Dersom alle nedlagte postkontor hadde tilsvarende arkiv av sirkulærer skulle en ikke tro at Riksarkivet eller Postmuseet skulle trenge alle disse i sitt arkiv?? - eller ble de brent opp??

Etter det jeg forstår kunne bl.a. Postmuseet trenge flere penger til f.eks. å ajourføre/korrigere feil i Poststedsdatabasen sin.

Mitt forslag er da: Frigi og selg dette til interesserte filatelister og bruk disse inntektene til å få utført oppgaver som f.eks. å korrigere Poststedsdatabasen.

Skal vi vente på at Sigbjørn Johnsen skal åpne lommeboka vil ingen ting skje!!!!

Visninger: 428

Kommenter

Du må være medlem av Frank E Ring for å kunne legge til kommentarer!

Bli med Frank E Ring

Kommentert av Arne Korshavn den 3 april 2010 kl. 10.39
Hei Arvid.
Takk for gode tips. Jeg skal undersøke litt nærmere etter påske hva slags muligheter jeg har.
Som jeg har nevnt her på FER holder jeg på med et forsøk på å lage en oversikt over alle poststedene i Oppland fylke og da hadde jo sirkulærene vært et fint hjelpemiddel for å kontrollere om alle mine tidligere notater etc. er korrekte.
Men som du sier vil dette gjelde mange ( kanskje samtlige ) årganger som er tilgjengelige.
Kommentert av Arvid Løhre den 3 april 2010 kl. 9.16
Siden de innbundne Sirkulærene er i bokform, er det faktisk mulig for at du kan få enkelte årganger til ditt lokale folkebibliotek som fjærnlån - gratis! Men det er upraktisk dersom du har MANGE årganger du skal sjekke opplysninger fra. For deg som bor på Gjøvik ligger det tidligere Postbiblioteket, som nå befinner seg på Maihaugen, ikke langt unna. De får godt betalt fra Posten Norge AS til å hjelpe deg.
For andre er biblioteket til Oslo Filatelistklubb kanskje nærmere. Da må man enten være medlem av Oslo Filatelistklubb eller Norsk Posthistorisk Selskap for å besøke det. I tillegg har kanskje Nordenfjeldske Filatelistforening i Trondheim Sirkulærene i sitt bibliotek? Kanskje også klubben i Bergen?? Dessuten er det årganger hos en del samlere, og skal man bare ha svar på et enkelt spørsmål kan man jo poste et spørsmål på FER?
Kommentert av Arne Korshavn den 2 april 2010 kl. 11.59
Takk for alle svar på mine spørsmål.
Det er jo litt trist å lese at det meste av det som ikke defineres som arkivmateriell sannsynligvis har gått til papirgjenvinning.
Du verden hvor flott det hadde vært å ha innbundne årganger av Sirkulærene i sitt eget arkiv hjemme!!!
Det hadde jo vært mye enklere å sjekke "originalen" der det vises til sirkulærene i diverse oversikter.
Jeg hadde gjerne som "betaling" tatt jobben ( dersom dette hadde vært ønskelig ) å scanne inn disse og fått laget et digitalt arkiv selv om det nok hadde vært tidkrevende.
Alternativet nå er vel å reise til det lokale Statsarkivet ( Hamar?) og håpe at de har en kopi dersom det er noe jeg vil sjekke??

Kanskje jeg skulle høre på Gjøvik Postkontor hva de gjorde med sine årganger??
Kommentert av Arvid Løhre den 2 april 2010 kl. 10.51
Sirkulære regnes ikke som arkivmateriell, det er en trykt utgivelse. Den enkelte postale enheten gjorde dermed akkurat hva den ville med slikt, stort sett. Er man heldig, har det lokale Statsarkivet ett sett Sirkulære i biblioteket sitt, men det finnes ikke sammen med det som er avlevert fra et postkontor. Der finnes kun det som postkontoret har tatt vare på som arkivskaper, det vil si kopibøker, journaler, journalsaker, protokoller osv.
Jeg vet at det på begynnelsen av 2000-tallet gikk mange innbundne årganger med Sirkulære til papirgjenvinning, men noen sett ble gitt bort. Dermed har f.eks. biblioteket til Oslo Filatelistklubb et sett Sirkulære som går et stykke tilbake på 1800-tallet.
Kommentert av Arne Korshavn den 1 april 2010 kl. 21.27
Jeg fikk følgende opplysninger fra Arvid Løhre når jeg nevnte dette i en mail tidligere.

"ALLE postenheter måtte avlevere ALT arkivalia fra før 1. desember 1996, da Postverket ble Posten Norge BA."

Dette betyr vel at det ikke bare er nedlagte postkontor som har "tømt arkivet" ??
Gjøvik er jo ikke nedlagt enda ( selv om de skal flytte til nye lokaler i sommer da de gamle lokalene er for store ).
Dersom flere større postkontor har gjort som Gjøvik Postkontor bør det vel finnes en del eksemplarer av bl.a. innbundne sirkulærer i arkivverket??
Kommentert av Erling Andresen den 1 april 2010 kl. 17.25
" Noen " var blant annet meg ! Det råder muligens en oppfatning av at det forelå arkiver av betydning mengder, rundt om kring ved postkontorene som ble lagt ned, så feil kan man ta. Ved postkontorene C ( de aller minste ) forelå det knapt arkiv utover adressekort og diverse regnskapsblanketter samt vaktjournaler, alt innenfor arkivreglenes alder ( max 10 år ). Ved postkontorene B ( de noe større ) var arkivmengden nokså sammenfallende med det som fantes ved postkontorene C. Dog kunne det forefinnes en og annen kopibok inneholdende gjenparer av nyere korrespondanse. Når en vet at postkontorene B og C utgjorde flere og 90 % av postkontorene som ble lagt ned aner en vel konturene av potesiell antatt arkivmengde av interesse for filatelister har krympet mye ! Arkiver av noen som helst betydning fantes ved postkontorene A. Her har jeg sett arkiver , dels komplette dels tynnede hvor materiale har blitt sendt inn til arkivverket etterhvert. Arkivenes alder har variert fra 1900 til 1975 og virkelig betydelige arkiver jeg har sett er fra Trondheim, Røros,Svolvær og Kabelvåg De omtalte innbundne Cirkulærer / Sirkulerer fantes ikke i hopetall rundt omkring da de måtte bestilles innbundet til en antagelig høy kostnad, en kostnad som ble vurdert opp mot nytten, en nytte kun overordnet kontor hadde som hadde alle administrative funksjoner. Kan faktisk ikke huske å ha kastet innbudne årganger av Sirkulærer noe sted blant de ca 75 postkontorene jeg har skrud skiltene ned av !
Kommentert av Marius den 1 april 2010 kl. 7.40
Det spørs om ikke den lokale fyllinga viste seg mer hensiktsmessig da "noen" skulle rydde.

Fra andre land det er nærliggende å sammenlikne med, f eks Finland, vet jeg at mye ble returnert sentralt, men at dubletter av circulær-bøker på regulær basis har blitt solgt for en slikk og ingenting. Circulære blir for smalt for de fleste samlere.

Nå har nok heller ikke ordet frimerkesamler særlig god klang i arkivverket takket være en del langfingra individer gjennom tidene, så våre ønskemål har de kanskje en egen skuff for.

Hva gjelder Postmuseet, var utfordringen for tre år siden dels funding og dels mannskaper. Den gang var de litt scheptiske til å la uvørne samlere håndtere sine gamle lefser, men nå er i hvert fall postpensjonistene på Lillehammer i ferd med å digitalisere stempelavtrykk, så noe skjer i hvert fall. Stempelforfalskere gleder seg sikkert.

Siste aktivitet

Kolbjørn Schjølberg la inn en diskusjon
fredag
Carl Gøran Furst Scheve la inn en diskusjon

Hjelp!! Behøver hjelp til noen vaianter Posthorn 1909-28

Kan noen hjelpe meg med følgende varianter bytte kjøp\salg opp til degNK 96 v1 behøver 1…Se mer
14 sep
Bjørn Eirik Rasmussen svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52IV i gruppen Norway Errors
"I tillegg til 52IV og 53VIII finner en også på 49II og spesielt på 54V der det er…"
24 aug
Rolf Erik Sjøstrand svarteCarl Gøran Furst Scheves diskusjon Avvikende vannmerker og ikke registrerte vm stillinger
"Da kan det kanskje håpes på at NK kommer med en oppdatering for dette merket ved neste…"
21 aug
Carl Gøran Furst Scheve svarteCarl Gøran Furst Scheves diskusjon Avvikende vannmerker og ikke registrerte vm stillinger
"Stilling 5 og 8 finnes også i min samling med uttalelse Enger"
21 aug
Rolf Erik Sjøstrand svarteCarl Gøran Furst Scheves diskusjon Avvikende vannmerker og ikke registrerte vm stillinger
"Du spør i overskriften din etter stillinger som ikke er reg. i NK. Her er 2 NK 75 med…"
20 aug
Rolf Erik Sjøstrand svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52IV i gruppen Norway Errors
"Hei Leif Roar og takk for fin beskrivelse av denne varianten."
19 aug
Eivind Ellefsen svarteEivind Ellefsens diskusjon Sverige AFA 137 vannmerke.
"Takker for svar."
17 aug
Eivind Ellefsen svarteEivind Ellefsens diskusjon Sverige AFA 137 vannmerke.
"Takker for svar. Da er det sikkert det vannmerket, som bare ser ut som noe annet?"
17 aug
Carl Gøran Furst Scheve svarteEivind Ellefsens diskusjon Sverige AFA 137 vannmerke.
"Facit spes 2007 sier KPV, skrå strek og KPV + skrå strek"
16 aug
Einar Strand Enkerud svarteEivind Ellefsens diskusjon Sverige AFA 137 vannmerke.
"Jeg har sett i AFA scandinavian fra 2020 og det vannmerket er ikke nevnt. Jeg ville sett i facit…"
11 aug
Gisle Martin svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52IV i gruppen Norway Errors
"Artig. Det forklarer strekene med trykk/farge som går inn i flekken og som neppe ville…"
7 aug
Leif Roar Strømsodd svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52IV i gruppen Norway Errors
"Centraltrykkeriet forsøkte i en kort periode å gummiere arkene før man trykte…"
7 aug
Gisle Martin svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52IV i gruppen Norway Errors
"Vanskelig å si sikkert uten å ha merket fysisk, men dette ser ut som en skade…"
6 aug
Rolf Erik Sjøstrand la til en diskusjon i gruppen Mine albumsider
Miniatyrbilde

Mine albumsider

Hei,Har samlet noen sider fra NK 23-delen av samlingen min i en .pdf-fil.....Se mer
6 aug
Rolf Erik Sjøstrand la til en diskusjon i gruppen Norway Errors
5 aug
Rolf Erik Sjøstrand svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52. Variant i gruppen Norway Errors
"Kan det sies noe om f.eks. plassering i platen? Annen interessant info?"
5 aug
Bjørn Eirik Rasmussen kommenterteJohn Rune åslands bilde
Miniatyrbilde

1x ?

"Slik fargen fremtrer på bildet er dette en typisk 1y. 1x er vesentlig mørkere i…"
4 aug
Bjørn Eirik Rasmussen svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 52. Variant i gruppen Norway Errors
"Velkjent klisjékjennetegn som er med i alle tre trykninger av 52IIb/c."
4 aug
Rolf Erik Sjøstrand la til en diskusjon i gruppen Norway Errors
2 aug

Grupper

© 2020   Created by Marius.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår