Frank E Ring

frimerker og postkort som kultur og hobby

Hei godtfolk.

Vi i Qxl har i en periode nå jobbet med et knippe samlere om å lage en bedre og mer brukervennlig kategoriinndeling av flere samlerkategorier. Vi er ferdig med mynter og sedler og har nå satt forkus på frimerke kategorien vår.

Jeg regner med at det finnes mange der ute som har godt tips og råd å komme med i den anledningen. Vi har fått en utkast fra Stig Westerhus med far som vi ser på som et godt utgangspunkt. Har dere lyst til å ta del i et nytt oppsett for vår frimerkekategori?

Hvis det vises interesse for dette legger jeg ut det forslaget som Stig har startet med.

PS.

Fant ikke en egen frimerkekategori å jeg er usikker på om jeg har postet riktig.

Visninger: 1130

Svar på dette

Svar til denne diskusjonen

Etter å ha lest kommentarene fra Marius & co. er jeg enig i at det virker som om det er bedre å sortere brev etter landsdel.

Men ettersom enkelte brev havner i hjemstedsfilateli-kategorien samtidig som hjemstedsfilatelien overlapper prakt/luksus-kategorien, får man dilemmaet med at samleren som ønsker et merke fra et bestemt sted, ikke finner det fordi det ligger bortgjemt i prakt/luksus eller den vanlige stemplingskategorien, mens samleren som ønsker et bestemt merke ikke finner det fordi man har gjemt det bort i hjemstedsfilatelien.
Ellers er Marius kanskje inne på noe når han foreslår å legge ned hele prakt/luksus-kategorien. I tilfelle ville man måtte velge om man vil legge inn stemplede merker i de vanlige stemplings-kategoriene eller i hjemstedsfilatelien, og dette ville føre til økt kvalitet og høyere priser (grunnet flere budgivere) med tanke på stemplings-kategoriene og mer å velge i for hjemstedssamlerne, samtidig som man slapp dilemmaet jeg beskrev i forrige innlegg - der for mange kategorier fører til at merker ikke blir solgt eller oppnår lave priser fordi den virkelig interesserte ikke finner frem til objektene.

Den oppdaterte oversikten ville da se slik ut:

Hovedkategori: Norge - Generelt
Norge NK 1-95 Postfriskt/ustemplet
Norge NK 1-95 Stemplet
Norge NK 96-330 Postfriskt/ustemplet
Norge NK 96-330 Stemplet
Norge NK 331-874 Postfriskt/ustemplet
Norge NK 331-874 Stemplet
Norge NK 875-1381 Postfriskt
Norge NK 875-1381 Stemplet
Norge NK 1382- Postfriskt
Norge NK 1382- Stemplet
Norge Papirtyper Postfriskt
Norge Papirtyper Stemplet
Norge Varianter

Hovedkategori: Norge - Andre samleområder
Norge Frimerkehefter
Norge Personlige Frimerker
Norge Automatmerker og frankeringsetiketter
Norge Tjeneste-, porto- og returmerker Postfriskt/ustemplet
Norge Tjeneste-, porto- og returmerker Stemplet
Norge Minneblokker
Norge Årssett, årbøker og presentasjonspakker
Norge Diverse; lokalpost, merkater, julemerker
Norge Samlinger og lots
Norge Realisasjon

Hovedkategori: Norge - Brev og hjemstedsfilateli
Norge Førstedagsbrev
Norge Brevpost sortert etter fylke/landsdel
Norge Hjemstedsfilateli sortert i regioner
Norge Posthistorie og Krigspost
(samt eventuelle andre småkategorier - kanskje alt kunne inkluderes i "Brev - diverse" for å gjøre det enklere å finne frem)
Norge Brev - diverse

Hovedkategori: Norden
(dele opp i underkategorier)

Hovedkategori: Europa, Verden og Motivmerker
(dele opp i underkategorier)

Hovedkategori: Øvrig
Frimerkebøker og utstyr
Nyere limløse norske frimerker

I mine øyne ser dette relativt enkelt og oversiktlig ut; hva mener dere andre...?

Brevposten og hjemstedsfilatelien kunne for øvrig sorteres slik for å gjøre det hele enda mer samlervennlig (eksempel):
Sør-Trøndelag:
Brev og postkort
Frimerker og brevklipp

Da har man alt av brev, postkort, frimerker og klipp fra Sør-Trøndelag samlet i to kategorier ved siden av hverandre, og den som leter etter dette, vil ha grei mulighet til å finne frem. Muligens vil h*n også måtte bla gjennom "Brev - diverse"-kategorien for å være på den sikre siden, men det er alt.

Desto enklere det er å finne frem, desto flere vil gjøre det - noe som gir desto flere bud, og desto høyere salgspriser.
Er ikke:
Norge Tjeneste-, porto- og returmerker Postfriskt/ustemplet
Norge Tjeneste-, porto- og returmerker Stemple
en del av Norge generelt. Når varianter legges til generelt, så blir det litt mismatch her synes jeg.
Foreslår varianter til andre samleområder eller tjeneste og porto til generelt.
Jeg synes forslaget ser ok ut, men har et par forslag til "justeringer".
Enig med Gisle Martin på dette området.
Norge Papirtyper Postfriskt
Norge Papirtyper Stemplet
Norge Varianter
- flyttes til Norge - Andre samleområder.

Norge Tjeneste-, porto- og returmerker Postfriskt/ustemplet
Norge Tjeneste-, porto- og returmerker Stemplet
- flyttes til Norge generelt.

Da vil Norge - Generelt inneholde alle NK-nummer ( inkl. Tjeneste/porto/retur),
og Norge - Andre samleområder inneholde diverse spesialsamleområder for de samme NK-nummer.

Ellers holder det vel med en kategori for:
Norge Samlinger og lots
Norge Realisasjon

Til slutt - kategoriene:
Norge Brevpost sortert etter fylke/landsdel
Norge Hjemstedsfilateli sortert i regioner
- her skulle det vel holde med en kategori som igjen er delt i underkategori pr. fylke??
Samler du hjemsted er du vel ute etter stempler både på løse merker, klipp, brev og kort.

Som jeg har nevnt tidligere synes jeg ikke det bør splittes opp i flere kategorier enn nødvendig.
Sjansene til å finne det du er ute etter, eller kanskje finner noe annet spennende øker vel dersom det ikke blir for mange kategorier å lete i??
I tillegg blir det jo enklere for selger å legge objektene i en riktig kategori som mange ser gjennom??
Dette begynner jo å se ganske så brukbart ut.

Selv ville jeg beholdt NORGE BREVPOST OG NORGE HJEMSTEDSFILATELI i to ulike kategorier - MEN FOR GUDS SKYLD - sortert etter FYLKE (og ikke etter regioner, landsdeler etc- - slik det er nå er det helt håpløst å finne frem).

Om det gjøres slik jeg foreslår vil det jo også være naturlig å legge løse merker og klipp med III-, IV-, KPH- og Hjelpestempler inn i kategorien NORGE HJEMSTEDSFILATELI og tilsvarende å legge BREV, KORT og HELSAKER med slike stempler inn i kategorien for NORGES BREVPOST (sortert fylkesvis).

De fleste jeg kjenner samler jo uansett kun slike stempler fra en liten del av landet, max et fylke, men som oftes kun en kommune eller to. (Noen få samler vel fortsatt fra hele landet, men de må jo uansett lete gjennom alle fylkene).

Ellers samler jeg en kategori for REISENDE STEMPLER - og den bør også deles inn i to underkaterorier SKIPSPOST og JERNBANEPOST (Om den legges under NORGE andre samlerområder eller under NORGE BREVPOST OG HJEMSTEDSFILATELI er vel egentlig ikke så nøye).

Er også enig når det gjelder NORGE bør det være egne kategorier for POSTFRISK/UBRUK og for STEMPLEDE MERKER (slik det vel også er foreslått). Tror mange med meg samler kun på den ene kategorien - og om det da er stemplede merker er det rett og slett irriternde og måtte bla seg gjennom en masse merker som ikke er stemplet.

Det vanskeligste gjennstår dog - NEMLIG Å FÅ SELGERNE TIL Å LEGGE UT SAKENE SINE I RETT KATEGORI - her syndes det utrolig mye.

Skulle ønsket at QXL i en periode tok seg bryet med å fjerne (eller eventuelt flytte) objekter som åpentbart var feil plasserte - da hadde trolig endel av selgerne skjerpet seg etter en tid.

Greit nok at det fra tid til annen finnes objekter som kan passe inn i flere ulike kategorier, men løse merker det det skal være brev - og omvendt - hører ingen sted hjemme. Heller ikke ubrukte/postfriske merker under avdelingene for stemplede. Eller moderne merker under NORGE 1855-1909 - som det jo også stadig ses. Litt basiskunskaper bør en vel kunne forlange av de som selger!?
Forslag med noen spørsmål og kommentarer som er understreket.
Har også tatt med forfalskinger, da jeg har bitt meg merke i at det er noen som samler det. Har prøvd å se på QXL hvor det er mye aktivitet. Det ble mange kategorier når man tar med de kommentarene som er gitt i løpet av diskusjonen.

Hovedkategori: Norge – Generelt
Norge NK 1-95 Postfriskt/ustemplet
Norge NK 1-95 Stemplet
Norge NK 96-330 Postfriskt/ustemplet
Norge NK 96-330 Stemplet
Norge NK 331-874 Postfriskt/ustemplet
Norge NK 331-874 Stemplet
Norge NK 875-1381 Postfriskt
Norge NK 875-1381 Stemplet
Norge NK 1382- Postfriskt
Norge NK 1382- Stemplet
Norge Tjeneste-, porto- og returmerker Postfriskt/ustemplet (Bør være en del av norge generelt)
Norge Tjeneste-, porto- og returmerker Stemplet (Bør være en del av norge generelt)

Hovedkategori: Norge - Andre samleområder
Norge Frimerkehefter
Norge Personlige Frimerker
Norge Automatmerker og frankeringsetiketter
Norge Minneblokker
Norge Årssett, årbøker og presentasjonspakker
Norge Diverse; merkater, julemerker, forfalskninger, Cinderella, lokalpost/bypost
Norge Papirtyper Postfriskt
Norge Papirtyper Stemplet
Norge Varianter
Norge nyere ustemplet/limløst NK874- (Ref diskusjon på FER, bør denne være her?)
Norge Samlinger og lots
Norge Realisasjon
Norvegiana (Synes denne bør være her, eller?)

Hovedkategori: Norge – Brevpost
Norge Førstedagsbrev/FDC
Norge Posthistorie og Krigspost
Norge Brev - diverse
Norge Brevpost sortert etter fylke
• Østfold
• Akershus
• Oslo
• Hedmark
• Oppland
• Buskerud
• Vestfold
• Telemark
• Aust-Agder
• Vest-Agder
• Rogaland
• Hordaland
• Sogn og Fjordane
• Møre og Romsdal
• Sør-Trøndelag
• Nord-Trøndelag
• Nordland
• Troms
• Finnmark

Hovedkategori: Norge hjemstedsfilateli
Norge reisende stempler- skip/jernbane/andre
Norge Hjemstedsfilateli sortert etter fylke
• Østfold
• Akershus
• Oslo
• Hedmark
• Oppland
• Buskerud
• Vestfold
• Telemark
• Aust-Agder
• Vest-Agder
• Rogaland
• Hordaland
• Sogn og Fjordane
• Møre og Romsdal
• Sør-Trøndelag
• Nord-Trøndelag
• Nordland
• Troms
• Finnmark

Hovedkategori: Norden
Danmark
Finland
Færøyene
Grønland
Island
Sverige
Åland
Baltikum

Hovedkategori: Europa
England/Commonwealth
Tyskland/Tyske kolonier
Øvrig – Europa
Øst-Europa
Vest-Europa

Hovedkategori: Verden og Motivmerker
Asia/Oceania
Afrika
Nord-Amerika
Sør/mellom-Amerika
Øvrig - Resten av verden
Polarområder
Motiv Luftpost
Motiv Sport
Motiv Sommer OL
Motiv Vinter OL
Motiv Øvrig

Hovedkategori: Øvrig
Frimerkekataloger og literatur
Samleutstyr
Jeg synes dette begynner å se meget bra ut jeg. Det blir lettere å legge ut riktig, samt at det blir lettere å finne objekter :) . Jeg er enig med Gisle M om at Tjeneste, porto og retur bør ligge under Norge - Generelt og at Papirtyper og varianter ol havner i Norge - Andre samleområder

Synes også som foreslått at merker fra 1980 bør deles i to.

MEN.. kanskje det burde være en underkategori for vannmerkestillinger også på lik linje med papirtyper og varianter? Ser at det er flere og flere som interesserer seg for dette.

Geir (mulis_no77)
Enig i at reisende faller litt utenfor i dette forslaget, og at det fortjener en egen kategori på linje med hjemstedsfilateli gjerne delt på skipspost og jernbanepost.
Men som du sier forutsettes det at selger legger objektene ut i riktig kategori. Jo flere kategorier og valg de har, jo større blir sjansen for at de havner feil - derfor ikke flere kategorier enn høyst nødvendig!!!!
Noe sånt:
Har lagt ved oversikten som fil:

Hovedkategori: Norge Reisende brev/stempler
Norge skipspost
Norge jernbanepost
Norge reisende øvrig
Vedlegg:
Kjempebra Gisle, jeg kan vel egentlig bare dra til bahamas på ferie mens dere diskuterer jeg:)
Flott - da virker det som om man er på god vei til å finne en løsning alle er tilfreds med.

Men hva helsaker med påtrykt verditegn angår (glemte disse i farten), bør disse kanskje inn i "Norge - Andre samleområder", særlig med tanke på ubrukte eksemplarer, som jeg har inntrykk av at det selges mest av på QXL. Og man kunne for så vidt også - som Geir Mule foreslår - legge inn vannmerker der.

Et annet samleområde man sikkert kommer til å se mer av i tiden som kommer, er Post i Butikk, så det spørs om man ikke forsøksvis skulle sette dette opp som egen kategori under "Brevpost" og fjerne "Posthistorie og krigspost" med mindre man ønsker å beholde sistnevnte; alt av posthistorie etc. kunne legges i "Norge Brev - diverse".

Ellers bør man vel unngå at det blir for mange kategorier, for dersom en kategori har for få objekter, blir den rett og slett ikke besøkt, og selgerne legger ut objektene der flere er innom, så "spøkelseskategorier" med samme besøksantall et forfallent slott oppsøkt av gjenferd, vil neppe være en fullgod løsning. Derfor undres jeg på om det å plassere "Verden og motivmerker" i (enda) en egen hovedkategori kan være for mye av det gode.

For øvrig har jeg også tenkt på om det kunne være en idé å plassere "Norge Samlinger og lotter" og "Norge Realisasjon" i hovedkategorien "Norge - Generelt", da merkene som er der, stort sett vil være de samme som man vil finne i nettopp denne kategorien.

Man må også tenke på at det som kjennetegner hovedkategoriene, er menyen til venstre på QXL-siden der man får listet opp alle emnene innenfor hovedkategorien, og da bør man kanskje prøve å legge til rette for at man så langt det er mulig finner alt av interesse i hovedkategorien. Riktignok har jeg ikke brev som spesifikt filatelistisk interessefelt, men hvis jeg eksempelvis var på jakt etter brev fra Hordaland - ville det ikke ha vært naturlig å lete i både "Brevpost" og "Hjemstedsfilateli"? Mon tro om ikke disse to hovedkategoriene overlapper hverandre i for stor grad - la oss si at jeg er en tilfeldig selger som har et pent stemplet brev fra Bergen jeg ønsker å selge; hvor skal jeg legge det? I tilfelle undres jeg på om det ikke blir for tilfeldig i hvilken kategori dette brevet egentlig havner.
Så med tanke på siste avsnitt er jeg enig med Arne Korshavn i at det hadde vært en fordel om "Norge Brevpost" og "Norge Hjemstedsfilateli" kunne legges i en kategori som igjen er delt i underkategori pr. fylke.

Når det gjelder "Norge Samlinger og lotter" ("lots" blir vel en sammenblanding av norsk og engelsk, så "lotter" er kanskje mer korrekt) og "Norge Realisasjon" er forskjellen at mens "Norge Samlinger og lotter" ikke har noen minstepris og en samling kan ha en utropspris på kr.5000, begynner realisasjonslotter med et kunstig lavt bud (kr.100 hos Skanfil - og kr.1 på QXL?). Derfor vil det muligens være en fordel å skille mellom disse to.

RSS

Siste aktivitet

Robert Nilsskog svarteØistein Bøes diskusjon Farger på Nk 24 (og generelt) i gruppen Klassisk Norge
"Hei.  Lurer på en sak, kjøpte flere NK 24 fra en auksjon, ser ut som de er fra en…"
7 nov
nrps svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Og nå er Super Safe en saga blott, visst nok som en følge av EU-direktiver.Så da…"
31 okt
Steffen Haustrup Hansen la til en diskusjon i gruppen Klassisk Norge
Miniatyrbilde

NK 16

Hvordan afgør man om en NK 16 er Ia eller Ib?De er efter NK begge blågrønne og disse gamle farver…Se mer
30 okt
Carl Gøran Furst Scheve svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Da er Supersafe en saga blått, løp og kjøp det du finner for det kan bli lenge…"
7 okt
Einar Strand Enkerud kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
21 sep
Rolf Erik Sjøstrand la inn et bilde

NK 118 Trondheim-Namsos

Finner ikke dette stempelet i TIEMER 2. utgave 1989. Uvanlig ??.
21 sep
Blogginnlegg lagt ut av Helge Østensen

Postverkets statistikk

Jeg har samlet de mest interessante sidene (frimerkesalg og brev sendt) i postverkets statistikk.…Se mer
11 sep
Helge Østensen svarteHelge Østensens diskusjon Navnesøk med bilder i gruppen Norske poststempler
"Oppdatering. Arkivet har nå ca 20000 bilder fra ca 5500 forskjellige…"
7 sep
Einar Strand Enkerud svarteEspen Thuves diskusjon Hjelp til denne, NK 38 ?
"Tipper det er 37 II"
2 sep
Espen Thuve la inn en diskusjon

Hjelp til denne, NK 38 ?

Noen som kan hjelpe med denne ?  NK 38 ?…Se mer
4 mai
Kolbjørn Schjølberg la inn et bilde

Nyoppdaget OFFSAK fra 1855 !!!

Her må litteraturen skrives om. Trodde du at Norges første frimerke var et blått 4-skillings…
3 mai
Kolbjørn Schjølberg la inn et bilde

Sjeldent "Fancy Cancel", løp og kjøp!

Utrolig mye morsomt på ebay.
27 apr
Kolbjørn Schjølberg svarteKolbjørn Schjølbergs diskusjon Kjøllefjord?
"Her er to ulike stempler fra 2003 (litra E) og 2006 - ifølge Posten fantes det ikke…"
18 mar
Gisle Martin svarteGisle Martins diskusjon NK 137-140 Svalbard graveringstyper
"Jepp, enig med deg. Men er det mulig å skille hovedtypene fra heverandre? Har ikke funnet noe…"
14 mar
Einar Strand Enkerud svarteGisle Martins diskusjon NK 137-140 Svalbard graveringstyper
"Sånn som jeg tolker Norgeskatalogen og håndboka fra 1963, så er det brukt samme…"
12 mar
Gisle Martin la inn en diskusjon

NK 137-140 Svalbard graveringstyper

NK 137-140 Svalbard finnes i 2 graveringstyper i henhold til NK.Noen som vet hvor jeg kan finne en…Se mer
8 feb
Gisle Martin ble med i Roald Aunes gruppe
Miniatyrbilde

Klassisk Norge

for de håpefulle som aldri blir tilfreds
8 feb
Tom Herzeth la inn en diskusjon

Safe elektronisk taggemåler

Hei!  Vil gjerne høre fra de som har erfaring med Safe perfotronic II.  ER den enkel å bruke og gir…Se mer
26 jan
classicstamps svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Hei. Vet dere om renset bensin til diverse primus/coleman produkter vil fungere? Tenker mere…"
21 jan
Kolbjørn Schjølberg la inn et bilde

(U)vanlig Oslo stempel...

Kan ikke erindre å ha sett dette stempelet tidligere... Det var en hel del stempler rundt…
14 jan

Grupper

© 2021   Created by Marius.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår