Frank E Ring

frimerker og postkort som kultur og hobby

Årets julenøtter kommer fra Skanfil. I dag er storauksjon nr 165 kommet på nett. Et av objektene er et 2 Skill Oscar I der beskrivelsen inkluderer info om en attest fra FCM som sier at "merke er rep." "Rep" later til å bety reperforert, se antall og beskaffenhet til taggene i nederste og høyre rad.

Men hvor mange andre enkeltobjekter klarer du å finne med uhumskheter i taggingen? Sleng link til det du evt måtte finne opp her. Vi tar en oppsummering på nyåret (og da summerer vi selvsagt både utrop og startbud på de objektene det måtte gjelde).

Visninger: 985

Svar til denne diskusjonen

Markedsføringsloven er en ting, en annen er loven av 1902 om dokumentfalsk - her et utdrag fra Straffelovens 18. kapittel:

§ 184. Er det forfalskede Dokument, som i retsstridig Hensigt er benyttet som uforfalsket, et Postfrimerke, Stempelmerke eller andet Merke, et Adgangstegn eller en Reisebillet eller en lignende Gjenstand, der er søgt givet Udseende af at være gyldig enten i videre Udstrækning end stemmende med det virkelige Forhold, eller efter at den har tabt sin Gyldighed, straffes den skyldige med Bøder eller med Fængsel indtil 6 Maaneder.
HER finner du blant annet bilder av utstyr som brukes til å lage eller forfalske perforeringer.

Det er utrolig hva disse falsknerne får til.
Ta en titt på den nye auksjonen som er lagt ut og søk på NK29a. Her kan umulig alt være 29a etter min mening.
Ja, splitte mine bramseil: Sjøgrønt juletre finnes i denne bilde-tråden:
http://www.frankering.com/photo/blindtagg-i-praksis?context=latest
Men jeg lurer på om det er Skanfil som har benyttet forskjellige metoder for bildekreasjon, f eks fotografi og scanning, eller forskjellige scannere... Blir jo helt svimmel av å justere fargesynet fra bilde til bilde av de NK29a som vises fram der på auksjon 166.
Ta f eks den som er signert FCM http://www.skanfil.no/LotDetail.aspx?l=LOT/551797 versus den som er signert Finn Aune http://www.skanfil.no/LotDetail.aspx?l=LOT/553280 — for oss med online visning ser det jo helt klart ut som a- og b-nyanser. Kan det tenkes at noen har byttet ut merket i attesten fra Finn Aune?
Skanfil og andre har flere ansatte som jobber på ulike scannere, og med ulike innstillinger. Jeg har før foreslått å jobbe med å lage en norm for scanning, noe som nok kan være vanskeligt å gjennomføre 100% ; Men som vi ser hos Skanfils auksjon 166 på f.eks. deres utbud av diverse Nk.29a så må det være mulig å gjøre dette bedre via satsning på Internkontroll....
Greitt nok at det henvises til visning, men når det samtidig legges mer og mer vekt på formidling via Internett så MÅ de som står for slikt salg rett og slett sette seg i tenkeboksen, oppdatere seg, og finne en felles løsning basert på at vi lever i år 2009 og ikke 1979....
Nok et falskstemplet merke på Skanfil auksjonen

http://www.skanfil.no/LotDetail.aspx?l=LOT/557564

Skjønner ikke at de kan kalle seg "eksperter" på filateli.
Svindel !!!!
Jeg er ikke ekspert men strengt tatt, i følge NK 2007 ihvertfall, er Bekkelagshøgda referert som falskt med 2-rings UTEN tverrbjelker. Bekkelagshøgda er vitterligen ikke falsklistet under Schweizerstempel ... noen som har mer info ang. dette?
Du har rett, Kolbjørn. Det bodde faderlig mange frimerke-folk (handlere og spekulanter og samlere) på Bekkelagshøgda, Nordstrand og de trakter, rundt 2. verdenskrig. Men nå var det vel noen som raida postkontoret der også, slik at øretentusen følgebrev adressert til Bekkelagshøgda finnes i omløp...? De få jeg har er fra høsten 1942, og stempelet har holdt seg godt siden 1940 (basert på Maud-merket). Hvis man er spesielt interessert i å avsløre forfalskinger, vil man kanskje bite seg merke i at "5-" ikke er slik postpersonalet var lært opp til å stille datoen. Men slikt beror ofte på tilfeldigheter. Plasseringen av 4-tallet, derimot, vil kanskje vise seg å være et springbrett for den driftige samler som mens tennene løper i vann gir seg i gang med å granske alt mulig materiale fra Bekkelagshøgda mellom 1940 og 1942 ;-))

Når det gjelder tekstingen hos Skanfil, kan vi vel heller stille spørsmålstegn ved riktigheten av å karakterisere dette som LUX, all den tid det er hele tre stempelavtrykk på frimerket!!

Når det gjelder Norgeskatalogen, kan det jo oppføringsmessig også spekuleres i at siden de som fikk stempla opp BEKKELAGSHØGDA med stor sannsynlighet var medlemmer i OFK som utgir Norgeskatalogen, har tidligere tiders katalogkomiteer valgt å ta lett på emnet?
Hei Marius
Jeg vet ikke hva du forsøker å insinuere med ditt sleivspark i siste avsnitt. Jeg kan forsikre deg om at nåværende og tidligere katalogkomiteer ikke tar lett på et emne som forfalskninger. At man i tidligere kataloger ikke har hatt like fyldig behandling som i dag, betyr ikke at man har tatt lett på emnet, men har med interesseområder og fokus samt prioriteringer til den enhver tid sittende katalogkomite. Det blir litt som å beskylde deg for å ta lett på alle forfalskningene som selges på internett siden det først er i de siste månedene/halvåret at det her på forumet har blitt fokus på problemet.

I Norgeskatalogen 1999 ble artikkelen om forfalskninger kraftig utvidet ved at man skrev mer utfyllende om falskstemplinger samt at man begynte å liste de enkelte stemplene som var kjent misbrukt til falskstempling. I tillegg ble noen helforfalskete stempler som man hyppig treffer på inkludert. Oversikten er ikke komplett. Som det sies i innledningen: "Nedenfor er listet de stempler som er kjent benyttet til falskstempling. Listen er ikke fullstendig og man må påregne at listen utvides etterhvert som man får undersøkt nærmere om andre stempler. Katalogkomiteen har en lang liste over avstemplinger som man mistenker for å være falskstemplinger, men hvor status ikke har blitt endelig avklart p.t."

Jeg gjentar: Listen er IKKE komplett og man har bare medtatt stempler hvor dokumentasjonen for at de har blitt misbrukt til falskstemplinger, er udiskutabel. Det ville vært fullstendig galt å medta stempler basert på synsing og løse antagelser (og det ville også svekket statusen til oversikten hvis stempler ble feilaktig inkludert på slikt grunnlag!).

Jeg kjenner meget godt til hva som er med i listen og hvilke stempler som står på "ventelisten" for det er undertegnede som er (og har vært) ansvarlig for oversikten. Som nevnt tidligere, har katalogkomiteen en lang liste med stempler som vi mistenker for å være misbrukt til falskstemplinger. Schweitserstempelet BEKKELAGSHØGDA / * med dato 5- I 40 avstemplet på Maud-merkene er blandt de hvor status er uavklart, dvs. at vi ikke har kunnet avklare om disse merkene er ekte stemplet eller falskstemplinger. Det er mange momenter som taler for at de er ekte, men andre igjen som taler for at de er falskstemplete. Angivelse av datoen "5-" har i perioder/enkelte stempler vært det normale, så denne måten å angi datoen på tilsier ikke automatisk at objektet er falskstemplet!

Når man leser listen er det viktig at man skiller skarpt mellom de ulike stempeltypene, jfr. BEKKELAGSHØGDA / * av typen IIA (dvs. toringsstempel med arabiske månedstall) som er misbrukt til falskstempling av Maud-merker.

Dagens store muligheter til å fremstille plastklisjeer eller lage forfalskninger på andre måter, medfører økte utfordringer for å avdekke slike forfalskninger. Den største utfordringen er kanskje å få samlere til å ha en sunn skepsis til alle objekter som er prakt/lux-stemplet, så hadde mye vært vunnet. Man skal ha en sunn skepsis, ikke at man skal bli paranoid!
Jeg hadde denne Maud serien komplett hvor alle merkene var lux stemplet Bekkelagshøgda 5/1-40 og skulle innlevere denne til Skanfil,og fikk da til opplysning av Skanfil at disse merkene var falskstemplet.
Dette er vel en 3-4 år siden.Fikk merkene i retur og de står nå i skrotalbumet.
Men sannsynligvis har Skanfil innsett at det er penger å tjene på å sette opp disse merkene på auksjoner og de bryr seg ikke da om sine kjøpere.
Det finnes iallefall et stort antall lux stemplede Maud merker med denne datoen,ettersom de er nesten hele tiden til salgs på en eller annen auksjon.
Jo takk, Peer-Christian, da var jeg vel offisielt kronet som kongen av frimerker på Internett, dette store og farlige et eller annet ;-) Men du misforstår fullstendig konseptet bak et nettsamfunn slik Frank E Ring er, om du mener at én person skal være pådriver for alt. Det blir litt mer som i frimerkeklubber, der formannen gjerne nærmer seg 90% av klubbens aktivitet; det formannen ikke vil, får ingen til. Et nettsamfunn, derimot, er for og med og av alle som vil. Her er det fritt fram.

Hva gjelder OFK/Norgeskatalogen og forfalskinger, hadde jeg vel mest i tankene, da jeg rablet ned det susende sleivsparket, med god skru forbi keeper opp mot krysset, de mange hunder falske FDC med, især, OSLO-stempler, produsert av noen i osloklubben på 1970-tallet, for særlig Haakon-øreutgavene, men også helt tilbake til jubileumsmerkene i 1914. Istedenfor å reagere, ble det hele dysset ned, og fremdeles plages samlere med disse forfalskingene som omsettes. Prisen det betales for slike falske FDC kan tenkes å være 2-3000 kroner; prisen for skaden er ikke mulig å anslå. For hver forfalsking som er på markedet, skades frimerkesamling som hobby. Jeg vet vi er enige der.

Linken mellom OFK og Norgeskatalogen er ikke til å komme forbi; Norgeskatalogen™ er OFK utad.

Forskjellen mellom utgiverne av Norgeskatalogen og Norsk Filatelistforbund er kanskje vanskelig å se, for samlere flest. Ca 3 500 samlere er med i frimerkeklubber tilsluttet Norsk Filatelistforbund. Forbundet har, per se, ikke noe med Norgeskatalogen å gjøre, annet enn at OFK er en av klubbene som NF er parplyorganisasjon for. Og OFK igjen har x antall mandater på NFs landsmøte (på landsmøter gjør man som på landsmøter flest: behandler saker og velger folk til styre og stell). Dersom OFK skulle kunne ha særinteresser i noen saker, er det mulig at disse ville vise seg på et eller annet vis gjennom Norgeskatalogen. Tidligere tiders katalogkomiteer (20-30 år siden) hadde altså på et tidspunkt flust av muligheter til å begrense omfanget av FDC-skandalen, men gjorde de det? Men la oss for all del ikke drukne oss selv i firmerkepolitikk; til det er kvelden altfor kort.

Norsk Filatelistforbund har også noe som heter Ekspertutvalget. Det består av dyktige filatelister med utmerket kjennskap til norsk filateli. Og filateliens skyggesider. Hvor ofte hører vi fra ekspertutvalget?

Det er kjempehyggelig at Ekspertutvalget og du nå i NFT endelig blåser enringstemplene 1370 ASKER og ENGESLAND som forfalskinger. Dette har jeg visst omtrent siden første gang jeg så et av dem. Og det har nok Ekspertutvalget også. Men har de fått gjort noe med det?

Istedenfor har samlere i mange år kunnet observere f eks ASKER-stempler solgt i tusentalls (ja, tusentalls, vi snakker millionen i førstehånds-omsetningsleddet fra produsent), og mange har naturlig nok også kjøpt slike ASKER-stemplede merker. Falske, fake, kjempeforfalskinger. Med så mange klassiske tegn på en forfalsking som det er mulig å få. Til slutt kan man si det med sikkerhet, fordi sverten som er benyttet begynner å reagere med papiret — en reaksjon du ser på merker "stempla i" 1973 som 1983. Case closed. Alt av 1370 ASKER kan du som leser dette trygt plukke ut av albumet ditt allerede i kveld.

Dette fører ventelig til noe slikt som 4-5000 ergerlige frimerkesamlere som har betalt masse penger, kanskje flere hundre kroner stykket, for frimerker med falske ASKER-stempler. Tror du veien er kort til EXIT skiltet for frimerkesamling? Tusener av folk som kanskje aldri har lyst til å samle frimerker igjen; tusener som ikke tør kjøpe et frimerke igjen... osv osv, bruk fantasien for flere poenger.

Samtidig har flere andre uærlige sjeler sett hvordan noen lykkes så godt med det de gjør, altså forfalskinger, og tjener store penger på dem, og det er så åpenlyst forfalskinger, at de tenker: hei, dette må jeg også begynne med. Hvis folk er så dumme at de betaler 2-3000 kroner for et halvmoderne massevaremerke med falsk Lux-stempel, så værsågod for meg. Og da har vi det gående, slik vi har sett de siste ukene spesielt; finanskrisen gjør at også banditter må forte seg å få omsetning på de ubrukte merkene som de nå har "stemplet" opp.

Å bli lurt er ikke noe gøy; å lure noen andre, er enda mindre gøy. Slik tenker i det minste ærlige samlere. Mange slike ærlige samlere vil i tiden framover, garantert, få høre fra sinte mottakere av forfalskinger — forfalskinger som de godtroende har solgt eller byttet bort, og dermed vært med på å forringe substansen i og populariteten av frimerkesamling som hobby.

Og der står vi nå. Pinsett ved vår side.

Jeg skal ta på meg bryderiet med å få trykt opp t-skjorter med teksten SUNN SKEPSIS til alle som vil ha. Si ifra hvike farger dere ønsker.

Hilsen Marius

RSS

Siste aktivitet

Trond Rosseland la inn en diskusjon

oppdatering

Lurer på om det ikke er noen oppdateringer på denne siden lengre?Linker til websider er utdatert.Se mer
i går
Gisle Martin svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 42 vannmerkestillinger i gruppen Klassisk Norge
"Ja, det er noen endringer, men ikke store greier. Jeg har oppdatert regnearket mitt til 2024, og…"
5 feb
Inge Svinnset svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 42 vannmerkestillinger i gruppen Klassisk Norge
"Bra initiativ. Her er vist til NK 2014. Hvis jeg har forstått det rett har siste utgaven av…"
4 feb
Gisle Martin svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 42 vannmerkestillinger i gruppen Klassisk Norge
""Dersom det er interesse for det kan jeg legge ut det jeg har for Ib og II…"
2 feb
Rolf Erik Sjøstrand la til en diskusjon i gruppen Klassisk Norge
Miniatyrbilde

NK 42 vannmerkestillinger

Hei,På vedlegget har jeg sammenfattet det jeg vet og har funnet av stillinger for NK 42Ia:…Se mer
30 jan
Rolf Erik Sjøstrand kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
Miniatyrbilde

118 I Ringsaker men hva mer ?

"Hei, Og takk for svar. Har forsket litt videre på dette selv også og det ser ut til at…"
21 jan
Einar Strand Enkerud kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
18 jan
Rolf Erik Sjøstrand la inn et bilde

118 I Ringsaker men hva mer ?

Kan noen hjelpe med hva som er tekst på dette stempelet i tillegg til Ringsaker ??
17 jan
Einar Strand Enkerud kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
Miniatyrbilde

NK 118 Trondheim-Namsos

"Namsosbanen ble ikke offisielt åpnet før i 1934-35"
jul 3, 2023
Gisle Martin kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
Miniatyrbilde

NK 42

"Ah, jeg tenkte ikke så langt i farta. Sjekket listen min over vannmerkestillinger som jeg…"
mai 26, 2023
Rolf Erik Sjøstrand kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
Miniatyrbilde

NK 42

"Hei! Fint at du likte bildet. Men utgangspunktet, vannmerket på frimerket, er helt…"
mai 26, 2023
Gisle Martin kommenterteRolf Erik Sjøstrands bilde
Miniatyrbilde

NK 42

"Ypperlig bilde av Vannmerke type 3.Hvilket apparat har du brukt for å vise vannmerket?"
mai 25, 2023
Rolf Erik Sjøstrand la inn et bilde
mai 21, 2023
Blogginnlegg lagt ut av Olav E. Skjervik

Spørsmål om frimerkealbum

Lenge siden at jeg har jobbet med frimerkesamlingen min så jeg er ganske rusten.For lenge siden…Se mer
mai 3, 2023
Gisle Martin svarteRolf Erik Sjøstrands diskusjon NK 103 Heftemerker
"Takk for info. Setter pris på denne typen informasjon, gir motivasjon til å gå…"
mar 8, 2023
Rolf Erik Sjøstrand la inn en diskusjon

NK 103 Heftemerker

Hei,Vedlagt litt om vannmerkestillinger på NK 103 B og D.Ta en titt! og kom gjerne med…Se mer
feb 22, 2023
Olav E. Skjervik svarteØyvind Tekshovs diskusjon Petroleumseter
"Oppdaget nettopp at SuperSafe var gått ut av produksjon (opplyst fra Skanfil). For lenge…"
jan 14, 2023
Blogginnlegg lagt ut av Frode Hauge

AUKSJON I Bergens Filatelist-Klub

Kryss av tirsdag 29.11. 2022 i kalenderen!Da er det storauksjon i Bergens Filatelist-Klub i Nye…Se mer
nov 21, 2022
Tom Herzeth svarteTom Herzeths diskusjon Bilde av variant kronprinsesse Martha.
"Tusen takk!"
sep 15, 2022
Gisle Martin svarteTom Herzeths diskusjon Bilde av variant kronprinsesse Martha.
"Fant dette bilde på GiBud. Håper det hjelper.…"
sep 14, 2022

Grupper

© 2024   Created by Marius.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår